Тест по математика за IV клас, 2017


ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА

МОН, 12 май 2017 г.

 


4ти клас - Математика - Външно оценяване
Прочети внимателно всяка задача и отговори на въпросите от №1 до № 16, като оградиш с кръгче само правилния отговор!

1. Как се записва числото четири милиона петстотин и шестдесет хиляди и двадесет и едно?
2. Кое от числата е най-голямо?
3. Сборът на числата 4537 и 2806 е равен на:
4. Разликата на числата 5043 и 451 е:
5. Произведението на числата 3263 и 8 е:
6. Произведението на числата 346 и 23 е:
7. Частното на числата 18 420 и 6 е:
8. Частното на числата 41 340 и 39 е равно на:
9. Резултатът от пресмятането на израза
9796.4 – 4.9771 е:


10. Неизвестното число в равенството 3040 – ☐ = 758 е:
11. Третинката на произведението на
числата 9 и 769 е:

12. На колко килограма са равни 6 т 23 кг?
13. Броят на правите ъгли на чертежа е:

14. Броят на квадратите във фигурата е:

15. Едната страна на правоъгълник е 24 см, а другата му страна е с 4 см по-дълга от нея. Намерете лицето на правоъгълника.
16. Ани спестила 1200 лв. Третинка от спестените пари дала на брат си, а за 180 лв. си купила таблет. Колко лева са ѝ останали?
17. Резултатът от пресмятането на числения израз 750 – 325:25 е:


18. Дължината на бедрото на равнобедрен триъгълник е 18 см, а основата му е с 6 см по-къса. Намерете обиколката на триъгълника.
19. Пътнически кораб тръгва на път с 564 пътници на борда. На първото пристанище
слизат 82 пътници, а на второто – три пъти повече. С колко пътници корабът
продължава своя път?