Тест по ИТ - Програма Paint


5и клас - Информационни технологии - Външно оценяване
1. Програмата Paint се използва за:

2. Цветовата палитра RGB използва за основни цветове:

3. Кой от показаните бутони се използва за създаване на собствен цвят?

4. Кой от показаните бутони се използва за запълване с цвят?

5. Инструментът за рисуване молив (Pencil) се намира на панела с инструменти:

6. Инструментът за изчертаване на линия (Line) се намира на панела с инструменти:

7. Кой диалогов прозорец се използва за настройка на лист за отпечатване на изображение?

8. С кой инструмент се изчертава окръжност?

9. С кой инструмент се изчертава квадрат?

10. Настройване на текстова кутия се извършва с опциите от панела:

11. Инструментите за обработка на графично изображение се намират на панела:

12. Кой от показаните бутони се използва за трансформация на изображение?