Тест по Човекът и обществото за IV клас, 2016


ТЕСТ ЗА ІV КЛАС

ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

16 май 2016 г.


4ти клас - Човекът и обществото - Външно оценяване
1. За честването на кой официален празник е предназначена картичката?

2. Как се нарича основният закон, който определя начина на управление, правата и задълженията на гражданите в българската държава?
3. Коя граница на България е отбелязана с удебелена линия върху картата?

4. Каква е основната трудова дейност на хората в равнините?
5. Коя човешка дейност води до замърсяване на природата?
6. Коя е столицата на България по време на управлението на цар Симеон Велики?
7. С въстанието на братята Петър и Асен българите се освобождават от властта на:
8. Кой написва „История славянобългарска”?
9. Кой революционер изработва първия план за освобождение на българите от османска власт?
10. В коя природна област на България се отглежда предимно пшеница?
11. Eзерото „Сребърна” е:
12. Коя река свързва България с други европейски държави?
13. Кои градове свърза железопътната линия, означена на картата на България?

14. Кое от задълженията си е нарушил ученик, който нарочно е блъснал първокласник и му е счупил очилата?
15. Безопасното пресичане на улица се извършва по:
16. Най-безопасното поведение при възникване на гръмотевична буря е да:
Прочети внимателно всяка от следващите задачи и запиши отговора си на определеното място.17. На картината художникът е изобразил възрожденския
просветител, доктор ___________________.18. През 1824 г. той съставя първия учебник за българските деца, известен като „_______________________“.


19. Кой е описаният в текста град?
Той е град с хилядолетна история, вторият по големина в България. Разположен е в Горнотракийската низина, на двата бряга на река Марица. В него е запазен античният театър, построен от древните римляни.20. Кой от посочените на картата градове е разположен най-близо до южната граница на България?