Тест по Човекът и природата за IV клас, 2016


ТЕСТ ЗА ІV КЛАС

ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
МОН, 13 май 2016 г.

4ти клас - Човекът и природата - Външно оценяване
1. Материалът за изработване на облеклото на пожарникарите трябва да е:
2. Обитатели на високите части на планините са:
3. В коя група липсва представител на живата природа?
4. В кой ред са записани само животни, които имат предупредителна окраска?
5. Клекът, леската и шипката са:
6. Животните приличат на гъбите по начина на:
7. Кой орган служи на растенията сами да произвеждат храната си?
8. За да се движи, платноходката получава енергия от:
9. В резултат на кой от посочените процеси замръзналото пране на простора през
зимата изсъхва?

10. Какво движение извършва люлееща се люлка?


11. Смяната на сезоните се дължи на движението на Земята около Слънцето и на:
12. Най-добрата почивка за човешкия мозък е:
13. Цигарите, спиртните напитки и наркотиците увреждат най-силно:
14. Как се нарича периодът от развитието на човека, през който укрепват костите и мускулите, настъпват промени във външния му вид и той съзрява полово?
15. В кой ред са изброени само дейности с благоприятно въздействие върху природата?
16. В кой от съдовете водата ще се изпари най-бързо?
Прочети следващите задачи и запиши отговорите си на определеното място.

17. Нагретите тела притежават _______________ енергия.


18. Допълни хранителната верига.
19. С кой от термометрите е измерена температурата на болно дете?20. С кой от термометрите е измерена температурата на
здраво дете?