Тест по Български език и литература за IV клас, 2016


ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

12 май 2016 г.


4ти клас - Бълг. ез. и литература - Външно оценяване
Прочети внимателно текста.

Водопадът и кладенчето

Гръмливият екот на водопада огласяше планината. Хиляди пръски от разпенените му води блестяха на слънцето като златна мрежа, а по скалите край него пълзеше тъмнозелен бръшлян. В ясни дни над водопада затрептяваше седeмцветна дъга. О, колко щастлив беше водопадът, увенчан с короната на дъгата като приказен цар! Как весело, буйно разливаше водите си!

Наблизо в гората под един стар бук имаше кладенче. Водата на кладенчето кротичко извираше от земята и без да прелее стените му, шуртеше през сухата шума.

Възгордя се водопадът от силата и красотата си и викна на кладенчето:

– Защо се гушиш в земята, мъниче? На кого си нужно с твоите три шепи вода?

Замълча кладенчето, пък и да каже нещо, надали щеше да се чуе от шума на водопада.

Овчари и пътници се спираха пред водопада, ала не смееха да го доближат, че цели ще ги окъпе. Погледат го, погледат и поемат пътечката към кладенчето да пият от водата му, дето има дъх на букови корени.

Лада Галина

 

 1. Какво се описва в началото на разказа?
2. Посочи действията на водопада, които го характеризират

Напиши на лист хартия думата, която според теб описва най-добре кладенчето.
☐скромно
☐смирено
☐ срамежливо
Обясни защо мислиш така.


3. Защо според тебе думите на кладенчето няма да се чуят?
4. Защо овчари и пътници предпочитат водата на кладенчето, а не на водопада?
Запишете на лист хартия две причини водопадът да каже на кладенчето: На кого си нужно с твоите три шепи вода?5. Какво означава изразът от текста три шепи вода?


6. Какво е по цел на изказване изречението: Как весело, буйно разливаше водите си!


Прочети само оцветената част от текста и реши задачите към него:

Запиши простото изречение

7. Запиши един глагол от сложното изречение


8. Запиши умалителното съществително име.