Тест по Човекът и природата за IV клас, 2015


ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
МОН, 13 май 2015 г.


4ти клас - Човекът и природата - Външно оценяване
1. Кой от материалите може да се използва за изработването на радиатори за отопление?
2. Кое от веществата е по-тежко от водата, НЕ се привлича от магнит и НЕ е прозрачно?
3. В коя група има само обекти на неживата природа?
4. Кой от процесите е характерен само за живите организми?
5. В коя група всички живи организми обитават водна среда на живот?
6. Коя група включва само храсти?
7. Кои организми сами произвеждат храната си?
8. Водното конче, комарът и калинката са представители на:
9. Кой от изброените източници на енергия замърсява въздуха?
10. Кое от небесните тела свети с отразена светлина?
11. Кое твърдение е вярно?
12. Кой сезон е описан?
Дните стават по-къси, листата на
дърветата окапват, често вали дъжд и
падат мъгли.

13. Кой орган контролира съзнателната дейност на човека?
14. Кога завършва зародишното развитие на човека?
15. На коя от схемите е представен процесът изпарение?
16. Какъв вид движение извършват скиорите, които при спускане заобикалят колчетата?

17. Какви ще са последиците за гръбначния ни стълб, ако седим неправилно на стола?
18. Запиши колко градуса Целзий (°C) показва термометърът от картинката.