Примерни тестови задачи по български език, 2016 г.


Примерен тест на МОН по БЕЛ, 2016 г


7и клас - Бълг. ез. и литература - Външно оценяване
Забележка: Задачите, свързани с двата източника на информация, са само примерни и имат за цел преди всичко проверка на уменията за разбиране и за прилагане на знанията. Не трябва да се възприемат като типови задачи, които задължително ще се включват във всеки изпитен вариант. До голяма степен броят, видът на задачите (със структуриран или с кратък свободен отговор) и съответните езикови явления, които ще се проверяват чрез тях, ще зависят от характеристиките на конкретния текст и на другия източник на информация. Посочените отговори на задачите с кратък свободен отговор също са примерни.

 

 Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 16. включително.

 

Пингвините са нелетящи птици, обитаващи Южното полукълбо. Те не живеят, противно на всеобщото разбиране, само в студен климат – три вида населяват тропиците. Все пак най-многобройните постоянни обитатели на континента Антарктида си остават именно пингвините.

Тези необикновени птици се отличават с масивно, тромаво тяло, а когато ходят по сушата, са изправени почти във вертикално положение. Гърбът е тъмен, най-често черен, а гърдите и коремът са бели. Изглеждат така, сякаш са облечени във фракове1 . Пингвините обаче са великолепно приспособени за воден начин на живот. Когато се намират във водата, черната окраска по техния гръб се слива с тъмния фон на водната повърхност. Гърдите и коремът им хармонират със светлите слоеве на водата, в която прозира слънчевата светлина. Крилата – тесни и заострени, наподобяващи плавници, не биха издържали тежките им тела във въздуха. Затова пък благодарение на тях плуват виртуозно във водата, движейки ги както птиците при полет — напред и нагоре, след това рязко ги спускат надолу. Гръдните мускули на пингвините са много по-мощни от тези на летящите им родственици, защото, за да се извършват движения под водата като при летене във въздуха, е много по-трудно.

Тези интересни птици изграждат дебел слой подкожна мазнина, който предпазва тялото им от измръзване. Именно заради тази ценна мазнина ги изтребвали масово в началото и в средата на XX век.

 

Вид пингвин
Разпространение
Отличителнибелези
Интересни факти

Императорски пингвин

Крайбрежието на Антарктида и в прилежащите морета

Главата и крилете са черни; коремът е бял; човката е виолетово-розова

Най-големият от всички видове пингвини; може да остане под вода до 18 мин

Кралски пингвин

Северните части на Антарктида и острови с умерен климат в този район

Оранжево-жълта ивица в долната част на врата;
гърбът е сивкавочерен

Не строи гнезда, мъти и отглежда малките върху краката си под топла коремна торбичка

Качулат пингвин

Южните части на Африка и Южна Америка

Жълто оперение отстрани на главата; гърбът е синьо-черен

Издава силни кресливи звуци, с които обявява присъствието си и защитава своята територия

 1. В кой ред твърдението отговаря на структурирането на информацията в двата източника – текста и таблицата?

2. Каква е връзката между двата източника на информация – текста и таблицата?

3. Кое е вярното твърдение, като се има предвид информацията от текста и от таблицата?

4. Кой от следните начини за представяне на информация е използван в текста?

5. Като имате предвид информацията от таблицата, посочете как качулатият пингвин сигнализира за своето присъствие?

6. Как може да се тълкува смисълът на употребеното в текста изречение?
Изглеждат така, сякаш са облечени във фракове.


7. Като имате предвид сферата на общуване, с която се свързва текстът, посочете кой израз е уместно да замени подчертаната дума великолепно?

8. Коя от посочените думи е синоним на подчертаната в текста дума виртуозно?

Прочетете подчертаното изречение в текста и изпълнете задачи 9., 10. и 11. включително.

9. Коя  е съюзната връзка, чиято употреба вместо съюзната дума когато променя смисъла на изречението?10. Кое твърдение НЕ е вярно?

11. Подчиненото обстоятелствено изречение е за:

12. В кой ред е посочено вярното твърдение по отношение на употребата на втората и на третата запетая в изречението?
Тези необикновени птици се отличават с масивно, тромаво тяло, а когато ходят по сушата, са изправени почти във вертикално положение.13. Довършете изречението, имайки предвид информацията от текста и от таблицата.

Най-големите пингвини притежават
виолетово-розова човка и …


14. Довършете изречението, имайки предвид информацията от текста и от таблицата.

За пингвините е известно, че най-масово са разпространени на Антарктида и че са птици, …


15. Довършете изречението, имайки предвид информацията от текста и от таблицата.

 

Пингвините са със специфична форма на крилата, …16. Довършете изречението, имайки предвид информацията от текста и от таблицата.

 

Някои пингвини издават много силни кресливи звуци, което означава, че …