Работа в екип (тест на Белбин)


Този тест има за цел да определи способностите ви за работа в екип.

Създаден е от английския професор Мередит Белбин. Според него могат да се дефинират няколко основни типа (роли) за работа в екип:

Изпънител, Координатор, Формировател, Мислител, Изследовател, Оценител, Колективист и Довършител.
Всеки има различни функции и способности. За да се сформира ефикасен екип, той трябва да отговаря на различни критерии (в зависимост от големината, целите и др.). 

Инструкции за правилно попълване на теста:

Във всеки от седемте раздела разпределете 10 точки между възможните отговори в зависимост от това доколко, по ваша преценка, те най-добре отразяват вашето собствено поведение. Тези десет точки могат да бъдат разпределени поравно, но е възможно всички да се отнасят до един-единствен отговор.


Занимателни тестове - Психометричен тест - Психометричен тест
1. Във всеки от седемте раздела разпределете 10 точки между възможните отговори в зависимост от това доколко, по ваша преценка, те най-добре отразяват вашето собствено поведение. Тези десет точки могат да бъдат разпределени поравно, но е възможно всички да се отнасят до един единствен отговор.

Какво според мен мога да допринеса за екипа?


Моята способност да следвам плановете докрай има много общо с моята персонална (лична) ефективност.

Мога да работя добре с най-различни хора.

Обикновено умея да усещам кое е реалистично и възможно за работата.

Предполагам, че мога бързо да видя нови възможности и да се възползвам от тях.

Мога да предложа нещо разумно за алтернативни действия, без да проявявам пристрастие и предубеденост.

Генерирането на идеи е едно от моите природни качества.

Готов съм да се сблъскам лице в лице с временна непопулярност, ако това ще доведе до добри резултати.

Моята способност се състои в това да откривам хората, които биха могли да внесат нещо ценно в груповата активност.


2. Моите слаби страни за работа в екип биха могли да са свързани с това, че:


Склонен съм да бъда великодушен към другите, към тези, които имат обоснована гледна точка, която не демонстрират.

Моите колеги искат излишно да се безпокоя за детайлите и за това, че работата може да не потръгне.

Склонен съм да се увличам от идеи, които ми хрумват, и по такъв начин лошо се ориентирам, губя посоката на това, което става.

Моята обективна преценка затруднява присъединяването ми към колегите с готовност и ентусиазъм.

Понякога, когато съществува необходимост нещо да бъде направено, ме възприемат като волеви и авторитарен.

Не мога да се отпусна, докато сбирките (оперативките) на екипа не бъдат добре подготвени и проведени в общи линии.

За мен е трудно да ръководя директно, вероятно съм твърде чувствителен към атмосферата в групата.

Имам склонност да говоря твърде много още щом групата се добере до нови идеи.


3. Когато съм въвлечен в проект с други хора:
На мен може да се разчита за това, че ще организирам всички основни работи.

Готов съм да настоявам за действия, за да се уверя, че екипът не си губи времето напразно и не забравя за основните цели.

Смятам, че здравият ми разум ми помага да вземам правилни решения.

Обичайната ми бдителност предотвратява грешки и пропуски, предизвикани от невнимание.

Притежавам способност да влияя на хората, без да упражнявам натиск.

Винаги може да се разчита на моя принос с нещо оригинално.

Винаги съм готов да застана зад добро предложение, което е в интерес на работата.

Стремя се да търся най-свежото в новите идеи и подобрения.


4. Характерният ми подход към груповата работа е следният:
Нямам нищо против, ако на гледната точка на другите се обръща по-голямо внимание, отколкото на моята.

Готов съм да направя пълноценни контактите извън самата работа.

Мисля, че имам талант да заставя всички да работят веднага щом планът е стартиран.

Обикновено умея да установя подходяща линия на поведение и да намеря аргументи, за да докажа несъстоятелността на неразумните предложения.

Когато се интересувам от всички гледни точки, не се съмнявам в своето решение, ако то вече е взето.

Имам интерес по-добре да се опозная с колегите.

Склонен съм да избягвам очевидното и да лансирам нещо съвсем неочаквано.

Постоянно се усъвършенствам във всяка дейност, която извършвам.


5. Изпитвам удовлетворение от работата, защото:
Харесва ми да съзнавам, че способствам за добрите производствени отношения.

Харесва ми да анализирам ситуациите и да обмислям всички възможни алтернативи.

Мога да убедя хората да възприемат необходимия начин на действие.

Харесва ми да откривам тази област, която изисква проява на въображение.

Чувствам, че цялото ми внимание е съсредоточено върху такъв вид дейност, която е свързана с възможността да възлагам задачи.

Интересно ми е да намирам практически решения на проблемите.

Умея да се сближавам с хора, които могат да предложат нещо ново.

Мога да оказвам силно влияние при вземане на решения.


6. Ако изведнъж ми поставят трудна задача, като ми ограничат времето за изпълнение и ми предоставят екип от непознати:
Бих се стремил към крайната цел въпреки натиска.

Бих организирал дискусии, които могат да стимулират нови идеи и раздвижване.

Моето чувство за дълг би ми помогнало да гарантирам, че няма да изостанем от графика на работата.

Бих се заел с ръководството, ако чувствам, че групата не напредва.

Бих намерил начин за намаляване на мащабите на задачата, преценявайки най-доброто, което биха могли да предложат различните индивидуалности.

Бих се чувствал като човек, който се оттегля в ъгъла, за да измисли изход от задънената улица, преди да избере линия на поведение.

Предполагам, че бих запазил хладнокръвие и способността си да мисля обективно.

Бих бил готов да работя с този, който покаже най-позитивен подход.


7. Работейки в групи и мислейки за проблемите си, аз виждам, че:


Не се решавам да изложа ясно своите възражения против реалната опозиция.

Понякога не съм в състояние да обясня сложните въпроси, които ме връхлитат.

Вероятно е да стана малко досаден, но разчитам на един-двама членове на екипа, които ме подкрепят и вдъхновяват.

Склонен съм да изразявам своята нетърпимост към тези, които препятстват прогреса.

Съзнавам, че изисквам от другите това, което не умея сам да направя.

Трудно ми е да започна да правя нещо, ако не са ми ясни целите.

Изискването ми да изпълня на задачата така, както се полага, може да доведе до забавяне.

Възможно е другите да ме критикуват за това, че съм прекалено аналитичен и недостатъчно интуитивен.