Работа в екип (тест на Белбин)


Този тест има за цел да определи способностите ви за работа в екип.

Създаден е от английският професор Мередит.Белбин. Според него могат да се дефинират няколко основни типа (роли) за работа в екип:

Изпънител, Координатор, Формировател, Мислител, Изследовател, Оценител, Колективист и Довършител.
Всеки има различни функции и способности. За да се сформира ефикасен екип, той трябва да отговаря на различни критерии (в зависимост от големината, целите, и др.). 

Инструкции за правилно попълване на теста:

Във всеки от седемте раздела разпределете 10 точки между възможните отговори в зависимост от това доколко, по ваша преценка, те най-добре отразяват вашето собствено поведение. Тези десет точки могат да бъдат разпределени поравно, но е възможно всички да се отнасят до един единствен отговор.


Занимателни тестове - Психометричен тест - Психометричен тест
1. Във всеки от седемте раздела разпределете 10 точки между възможните отговори в зависимост от това доколко, по ваша преценка, те най-добре отразяват вашето собствено поведение. Тези десет точки могат да бъдат разпределени поравно, но е възможно всички да се отнасят до един единствен отговор.

Какво според мен мога да допринеса за екипа?

Моята способност се състои в това, да откривам хората, които биха могли да внесат нещо ценно в груповата активност.

Моята способност да следвам плановете докрай има много общо с моята персонална (лична) ефективност.

Предполагам, че мога да бързо да видя нови възможности и да се възползвам от тях.

Обикновено умея да усещам кое е реалистично и възможно за работата.

Мога да предложа нещо разумно за алтернативни действия, без да проявявам пристрастие и предубеденост.

Готов съм да се сблъскам лице в лице с временна непопулярност, ако това ще доведе до добри резултати.

Генерирането на идеи е едно от моите природни качества.

Мога да работя добре с най-различни хора.


2. Моите слаби страни за работа в екип биха могли да са свързани с това, че:
Понякога, когато съществува необходимост нещо да бъде направено, ме възприемат като волеви и авторитарен.

Склонен съм да се увличам от идеи, които ми хрумват, и по такъв начин лошо се ориентирам, губя посоката на това, което става.

Имам склонност да говоря твърде много още щом групата се добере до нови идеи.

Моята обективна преценка затруднява присъединяването ми към колегите с готовност и ентусиазъм.

Склонен съм да бъда великодушен към другите, към тези, които имат обоснована гледна точка, която не демонстрират.

Не мога да се отпусна, докато сбирките (оперативките) на екипа не бъдат добре подготвени и проведени в общи линии.

За мен е трудно да ръководя директно, вероятно съм твърде чувствителен към атмосферата в групата.

Моите колеги искат излишно да се безпокоя за детайлите и за това, че работата може да не потръгне.


3. Когато съм въвлечен в проект с други хора:
Притежавам способност да влияя на хората, без да упражнявам натиск.

Винаги може да се разчита на моя принос с нещо оригинално.

На мен може да се разчита за това, че ще организирам всички основни работи.

Готов съм да настоявам за действия, за да се уверя, че екипът не си губи времето напразно и не забравя за основните цели.

Смятам, че здравият ми разум ми помага да вземам правилни решения.

Стремя се да търся най-свежото в новите идеи и подобрения.

Обичайната ми бдителност предотвратява грешки и пропуски, предизвикани от невнимание.

Винаги съм готов да застана зад добро предложение, което е в интерес на работата.


4. Характерният ми подход към груповата работа е следният:
Имам интерес по-добре да се опозная с колегите.

Обикновено умея да установя подходяща линия на поведение и да намеря аргументи, за да докажа несъстоятелността на неразумните предложения.

Постоянно се усъвършенствам във всяка дейност, която извършвам.

Склонен съм да избягвам очевидното и да лансирам нещо съвсем неочаквано.

Готов съм да направя пълноценни контактите извън самата работа.

Мисля, че имам талант да заставя всички да работят веднага щом планът е стартиран.

Нямам нищо против, ако на гледната точка на другите се обръща по-голямо внимание, отколкото на моята.

Когато се интересувам от всички гледни точки, не се съмнявам в своето решение, ако то вече е взето.


5. Изпитвам удовлетворение от работата, защото:
Чувствам, че цялото ми внимание е съсредоточено върху такъв вид дейност, която е свързана с възможността да възлагам задачи.

Харесва ми да откривам тази област, която изисква проява на въображение.

Умея да се сближавам с хора, които могат да предложат нещо ново.

Мога да оказвам силно влияние при вземане на решения.

Мога да убедя хората да възприемат необходимия начин на действие.

Харесва ми да съзнавам, че способствам за добрите производствени отношения.

Интересно ми е да намирам практически решения на проблемите.

Харесва ми да анализирам ситуациите и да обмислям всички възможни алтернативи.


6. Ако изведнъж ми поставят трудна задача, като ми ограничат времето за изпълнение и ми предоставят екип от непознати:
Бих организирал дискусии, които могат да стимулират нови идеи и раздвижване.

Бих бил готов да работя с този, който покаже най-позитивен подход.

Бих се чувствал като човек, който се оттегля в ъгъла, за да измисли изход от задънената улица, преди да избере линия на поведение.

Моето чувство за дълг би ми помогнало да гарантирам, че няма да изостанем от графика на работата.

Бих се заел с ръководството, ако чувствам, че групата не напредва.

Бих се стремил към крайната цел въпреки натиска.

Бих намерил начин за намаляване на мащабите на задачата, преценявайки най-доброто, което биха могли да предложат различните индивидуалности.

Предполагам, че бих запазил хладнокръвие и способността си да мисля обективно.


7. Работейки в групи и мислейки за проблемите си, аз виждам, че:
Не се решавам да изложа ясно своите възражения против реалната опозиция.

Понякога не съм в състояние да обясня сложните въпроси, които ме връхлитат.

Изискването ми да изпълня на задачата така, както се полага, може да бъде подкрепено с действия.

Склонен съм да изразявам своята нетърпимост към тези, които препятстват прогреса.

Трудно ми е да започна да правя нещо, ако не са ми ясни целите.

Вероятно е да стана малко досаден, но разчитам на един-двама членове на екипа, които ме подкрепят и вдъхновяват.

Възможно е другите да ме критикуват за това, че съм прекалено аналитичен и недостатъчно интуитивен.

Съзнавам, че изисквам от другите това, което не умея сам да направя.