Работа в екип (тест на Белбин)


Този тест има за цел да определи способностите ви за работа в екип.

Създаден е от английския професор Мередит Белбин. Според него могат да се дефинират няколко основни типа (роли) за работа в екип:

Изпънител, Координатор, Формировател, Мислител, Изследовател, Оценител, Колективист и Довършител.
Всеки има различни функции и способности. За да се сформира ефикасен екип, той трябва да отговаря на различни критерии (в зависимост от големината, целите и др.). 

Инструкции за правилно попълване на теста:

Във всеки от седемте раздела разпределете 10 точки между възможните отговори в зависимост от това доколко, по ваша преценка, те най-добре отразяват вашето собствено поведение. Тези десет точки могат да бъдат разпределени поравно, но е възможно всички да се отнасят до един-единствен отговор.


Занимателни тестове - Психометричен тест - Психометричен тест
1. Във всеки от седемте раздела разпределете 10 точки между възможните отговори в зависимост от това доколко, по ваша преценка, те най-добре отразяват вашето собствено поведение. Тези десет точки могат да бъдат разпределени поравно, но е възможно всички да се отнасят до един единствен отговор.

Какво според мен мога да допринеса за екипа?


Мога да работя добре с най-различни хора.

Готов съм да се сблъскам лице в лице с временна непопулярност, ако това ще доведе до добри резултати.

Мога да предложа нещо разумно за алтернативни действия, без да проявявам пристрастие и предубеденост.

Обикновено умея да усещам кое е реалистично и възможно за работата.

Моята способност да следвам плановете докрай има много общо с моята персонална (лична) ефективност.

Моята способност се състои в това да откривам хората, които биха могли да внесат нещо ценно в груповата активност.

Генерирането на идеи е едно от моите природни качества.

Предполагам, че мога бързо да видя нови възможности и да се възползвам от тях.


2. Моите слаби страни за работа в екип биха могли да са свързани с това, че:


Склонен съм да бъда великодушен към другите, към тези, които имат обоснована гледна точка, която не демонстрират.

Понякога, когато съществува необходимост нещо да бъде направено, ме възприемат като волеви и авторитарен.

Имам склонност да говоря твърде много още щом групата се добере до нови идеи.

Склонен съм да се увличам от идеи, които ми хрумват, и по такъв начин лошо се ориентирам, губя посоката на това, което става.

За мен е трудно да ръководя директно, вероятно съм твърде чувствителен към атмосферата в групата.

Моята обективна преценка затруднява присъединяването ми към колегите с готовност и ентусиазъм.

Моите колеги искат излишно да се безпокоя за детайлите и за това, че работата може да не потръгне.

Не мога да се отпусна, докато сбирките (оперативките) на екипа не бъдат добре подготвени и проведени в общи линии.


3. Когато съм въвлечен в проект с други хора:
Притежавам способност да влияя на хората, без да упражнявам натиск.

Готов съм да настоявам за действия, за да се уверя, че екипът не си губи времето напразно и не забравя за основните цели.

Стремя се да търся най-свежото в новите идеи и подобрения.

Винаги може да се разчита на моя принос с нещо оригинално.

Обичайната ми бдителност предотвратява грешки и пропуски, предизвикани от невнимание.

На мен може да се разчита за това, че ще организирам всички основни работи.

Смятам, че здравият ми разум ми помага да вземам правилни решения.

Винаги съм готов да застана зад добро предложение, което е в интерес на работата.


4. Характерният ми подход към груповата работа е следният:
Готов съм да направя пълноценни контактите извън самата работа.

Когато се интересувам от всички гледни точки, не се съмнявам в своето решение, ако то вече е взето.

Обикновено умея да установя подходяща линия на поведение и да намеря аргументи, за да докажа несъстоятелността на неразумните предложения.

Склонен съм да избягвам очевидното и да лансирам нещо съвсем неочаквано.

Нямам нищо против, ако на гледната точка на другите се обръща по-голямо внимание, отколкото на моята.

Мисля, че имам талант да заставя всички да работят веднага щом планът е стартиран.

Постоянно се усъвършенствам във всяка дейност, която извършвам.

Имам интерес по-добре да се опозная с колегите.


5. Изпитвам удовлетворение от работата, защото:
Интересно ми е да намирам практически решения на проблемите.

Умея да се сближавам с хора, които могат да предложат нещо ново.

Харесва ми да анализирам ситуациите и да обмислям всички възможни алтернативи.

Мога да оказвам силно влияние при вземане на решения.

Харесва ми да откривам тази област, която изисква проява на въображение.

Чувствам, че цялото ми внимание е съсредоточено върху такъв вид дейност, която е свързана с възможността да възлагам задачи.

Харесва ми да съзнавам, че способствам за добрите производствени отношения.

Мога да убедя хората да възприемат необходимия начин на действие.


6. Ако изведнъж ми поставят трудна задача, като ми ограничат времето за изпълнение и ми предоставят екип от непознати:
Бих бил готов да работя с този, който покаже най-позитивен подход.

Бих намерил начин за намаляване на мащабите на задачата, преценявайки най-доброто, което биха могли да предложат различните индивидуалности.

Бих се заел с ръководството, ако чувствам, че групата не напредва.

Моето чувство за дълг би ми помогнало да гарантирам, че няма да изостанем от графика на работата.

Бих се чувствал като човек, който се оттегля в ъгъла, за да измисли изход от задънената улица, преди да избере линия на поведение.

Бих се стремил към крайната цел въпреки натиска.

Предполагам, че бих запазил хладнокръвие и способността си да мисля обективно.

Бих организирал дискусии, които могат да стимулират нови идеи и раздвижване.


7. Работейки в групи и мислейки за проблемите си, аз виждам, че:


Вероятно е да стана малко досаден, но разчитам на един-двама членове на екипа, които ме подкрепят и вдъхновяват.

Съзнавам, че изисквам от другите това, което не умея сам да направя.

Не се решавам да изложа ясно своите възражения против реалната опозиция.

Понякога не съм в състояние да обясня сложните въпроси, които ме връхлитат.

Склонен съм да изразявам своята нетърпимост към тези, които препятстват прогреса.

Изискването ми да изпълня на задачата така, както се полага, може да доведе до забавяне.

Трудно ми е да започна да правя нещо, ако не са ми ясни целите.

Възможно е другите да ме критикуват за това, че съм прекалено аналитичен и недостатъчно интуитивен.