Работа в екип (тест на Белбин)


Този тест има за цел да определи способностите ви за работа в екип.

Създаден е от английския професор Мередит Белбин. Според него могат да се дефинират няколко основни типа (роли) за работа в екип:

Изпънител, Координатор, Формировател, Мислител, Изследовател, Оценител, Колективист и Довършител.
Всеки има различни функции и способности. За да се сформира ефикасен екип, той трябва да отговаря на различни критерии (в зависимост от големината, целите и др.). 

Инструкции за правилно попълване на теста:

Във всеки от седемте раздела разпределете 10 точки между възможните отговори в зависимост от това доколко, по ваша преценка, те най-добре отразяват вашето собствено поведение. Тези десет точки могат да бъдат разпределени поравно, но е възможно всички да се отнасят до един-единствен отговор.


Занимателни тестове - Психометричен тест - Психометричен тест
1. Във всеки от седемте раздела разпределете 10 точки между възможните отговори в зависимост от това доколко, по ваша преценка, те най-добре отразяват вашето собствено поведение. Тези десет точки могат да бъдат разпределени поравно, но е възможно всички да се отнасят до един единствен отговор.

Какво според мен мога да допринеса за екипа?


Мога да предложа нещо разумно за алтернативни действия, без да проявявам пристрастие и предубеденост.

Генерирането на идеи е едно от моите природни качества.

Мога да работя добре с най-различни хора.

Обикновено умея да усещам кое е реалистично и възможно за работата.

Моята способност се състои в това да откривам хората, които биха могли да внесат нещо ценно в груповата активност.

Предполагам, че мога бързо да видя нови възможности и да се възползвам от тях.

Моята способност да следвам плановете докрай има много общо с моята персонална (лична) ефективност.

Готов съм да се сблъскам лице в лице с временна непопулярност, ако това ще доведе до добри резултати.


2. Моите слаби страни за работа в екип биха могли да са свързани с това, че:


Склонен съм да бъда великодушен към другите, към тези, които имат обоснована гледна точка, която не демонстрират.

Понякога, когато съществува необходимост нещо да бъде направено, ме възприемат като волеви и авторитарен.

Моите колеги искат излишно да се безпокоя за детайлите и за това, че работата може да не потръгне.

Моята обективна преценка затруднява присъединяването ми към колегите с готовност и ентусиазъм.

Не мога да се отпусна, докато сбирките (оперативките) на екипа не бъдат добре подготвени и проведени в общи линии.

За мен е трудно да ръководя директно, вероятно съм твърде чувствителен към атмосферата в групата.

Имам склонност да говоря твърде много още щом групата се добере до нови идеи.

Склонен съм да се увличам от идеи, които ми хрумват, и по такъв начин лошо се ориентирам, губя посоката на това, което става.


3. Когато съм въвлечен в проект с други хора:
На мен може да се разчита за това, че ще организирам всички основни работи.

Притежавам способност да влияя на хората, без да упражнявам натиск.

Винаги съм готов да застана зад добро предложение, което е в интерес на работата.

Готов съм да настоявам за действия, за да се уверя, че екипът не си губи времето напразно и не забравя за основните цели.

Винаги може да се разчита на моя принос с нещо оригинално.

Обичайната ми бдителност предотвратява грешки и пропуски, предизвикани от невнимание.

Смятам, че здравият ми разум ми помага да вземам правилни решения.

Стремя се да търся най-свежото в новите идеи и подобрения.


4. Характерният ми подход към груповата работа е следният:
Постоянно се усъвършенствам във всяка дейност, която извършвам.

Имам интерес по-добре да се опозная с колегите.

Когато се интересувам от всички гледни точки, не се съмнявам в своето решение, ако то вече е взето.

Мисля, че имам талант да заставя всички да работят веднага щом планът е стартиран.

Готов съм да направя пълноценни контактите извън самата работа.

Обикновено умея да установя подходяща линия на поведение и да намеря аргументи, за да докажа несъстоятелността на неразумните предложения.

Нямам нищо против, ако на гледната точка на другите се обръща по-голямо внимание, отколкото на моята.

Склонен съм да избягвам очевидното и да лансирам нещо съвсем неочаквано.


5. Изпитвам удовлетворение от работата, защото:
Мога да убедя хората да възприемат необходимия начин на действие.

Харесва ми да съзнавам, че способствам за добрите производствени отношения.

Умея да се сближавам с хора, които могат да предложат нещо ново.

Интересно ми е да намирам практически решения на проблемите.

Харесва ми да откривам тази област, която изисква проява на въображение.

Чувствам, че цялото ми внимание е съсредоточено върху такъв вид дейност, която е свързана с възможността да възлагам задачи.

Харесва ми да анализирам ситуациите и да обмислям всички възможни алтернативи.

Мога да оказвам силно влияние при вземане на решения.


6. Ако изведнъж ми поставят трудна задача, като ми ограничат времето за изпълнение и ми предоставят екип от непознати:
Бих бил готов да работя с този, който покаже най-позитивен подход.

Предполагам, че бих запазил хладнокръвие и способността си да мисля обективно.

Бих организирал дискусии, които могат да стимулират нови идеи и раздвижване.

Моето чувство за дълг би ми помогнало да гарантирам, че няма да изостанем от графика на работата.

Бих се чувствал като човек, който се оттегля в ъгъла, за да измисли изход от задънената улица, преди да избере линия на поведение.

Бих намерил начин за намаляване на мащабите на задачата, преценявайки най-доброто, което биха могли да предложат различните индивидуалности.

Бих се стремил към крайната цел въпреки натиска.

Бих се заел с ръководството, ако чувствам, че групата не напредва.


7. Работейки в групи и мислейки за проблемите си, аз виждам, че:


Изискването ми да изпълня на задачата така, както се полага, може да доведе до забавяне.

Трудно ми е да започна да правя нещо, ако не са ми ясни целите.

Вероятно е да стана малко досаден, но разчитам на един-двама членове на екипа, които ме подкрепят и вдъхновяват.

Понякога не съм в състояние да обясня сложните въпроси, които ме връхлитат.

Склонен съм да изразявам своята нетърпимост към тези, които препятстват прогреса.

Възможно е другите да ме критикуват за това, че съм прекалено аналитичен и недостатъчно интуитивен.

Съзнавам, че изисквам от другите това, което не умея сам да направя.

Не се решавам да изложа ясно своите възражения против реалната опозиция.