Тест по Български език и литература за IV клас, 2008


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

13 май 2008 г.


4ти клас - Бълг. ез. и литература - Външно оценяване
1. ПРОЧЕТЕТЕ ТЕКСТА
Костенурка и заек спорели кой е по-бърз. Решили да се състезават. Те определили мястото и разстоянието и се разделили. Заекът се осланял на вродената си пъргавина и не се постарал да бяга бързо, а легнал край пътя и заспал. Костенурката била наясно, че се движи бавно, затова тичала без почивка. Така надминала спящия заек и победила.

Кое е най-подходящото заглавие на текста?

2. Какво преобладава в баснята?
3. Какво е значението на думата
пъргавина в текста?

4. Коя от изброените думи е синоним
на определили?

5. Кое от изреченията най-точно изразява поуката от баснята?
6. Коя дума е антоним на думата
висок?

7. В кое изречение има дума, употребена в преносно значение?
8. В кой ред всички думи са глаголи?
9. В кое време е глаголът играя?
10. В кой ред съществителните имена
са от женски род?

11. В кое изречение има три сказуеми?
12. Кое от изреченията е просто?
13. С какъв препинателен знак трябва
да завърши изречението?

Ух, колко ме стресна

14. От какво литературно произведение
е откъсът?

„Имало едно време един рибар. Той
имал жена и три деца. Всеки ден
рибарят отивал да лови риба…”

15. Кой е авторът на стихотворението
„Аз съм българче”?