Образуване на бъдеще време с Be going to / English Grammar Rules - Be going to


 English Grammar Rules


Езици - Английски - Оценка на ниво


Употребяваме го, когато сме запланували нещо за в бъдеще или нещо е на път да се случи.

I'm going to India next year.

Нещо ни подсказва, че нещо е на път да се случи.

It's so cold! I think it is going to snow.