БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ


Национално външно оценяване, 2015 година


7и клас - Биология и здравно образование - Външно оценяване
1. В коя таксономична (систематична) група има най-малък брой видове?

2. Туберкулозата е позната като една от най-древните болести на човечеството.
Причинителят на заболяването е просто устроен едноклетъчен организъм с
разположено в цитоплазмата наследствено вещество, който принадлежи към
царство:


3. За разлика от представителите на царство Монера, за представителите на
царство Протиста е характерно, че имат:


4. Марантата (виж фигурата) е тревисто тропическо растение,
отглеждано у нас като декоративно растение. Има овални, ярко зелени
листа с добре очертани жилки. Цъфти с дребни бели или лилави
цветчета, които трудно се забелязват на фона на ярките листа. Към коя
група растения принадлежи марантата?5. Ангел и Мария наблюдавали с помощта на микроскоп тъкан от вътрешността
на лист. Тя била изградена от клетки с по едно ядро и многобройни хлоропласти.
Те предположили, че там се извършва процеса фотосинтеза. Коя тъкан най-
вероятно са наблюдавали Ангел и Мария?


6. Кукувичата прежда е цветно растение, но без корен и листа. Цъфти с малки
дребни цветове. Нейното дълго, подобно на въже, жълтеникаво стъбло се завива
около други растения и изсмуква от тях хранителни вещества. Кукувичата
прежда:


7. Мухълът по хляба и полската печурка принадлежат към царство Гъби, тъй
като:


8. Водната бълха (дафния) обитава водоеми със застояла вода. Има
силно разклонени антени и 5 двойки начленени крачка. Храни се с
бактерии и едноклетъчни водорасли. Дафнията (виж фигурата)
принадлежи към тип:9. Нереисът (виж фигурата) е животно, което обитава крайбрежието на Черно
море. Тялото му е удължено, съставено от многобройни членчета с параподи.
Кръвоносната му система е затворена. Нереисът отделя непотребни вещества
чрез:10. Кое от животните е двупластно и има радиална симетрия?