Тест по математика за IV клас, 2009


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Център за контрол и оценка на качеството на образованието

12 май 2009 г.


4ти клас - Математика - Външно оценяване
1. Цифрата на десетохилядите в числото
32 471 006 е:

2. Числото, което е с едно по-голямо от
509 999 е:

3. Сборът на числата 5048 и 3276 е:
4. Разликата на числата 6049 и 2271 е:
5. Произведението на числата 3602 и 8 е:
6. Произведението на числата 909 и 22 е:
7. Частното на числата 5040 и 8 е:
8. Частното на числата 72 960 и 24 е:
9. Резултатът от пресмятането на израза
33.30 + 470 е:

10. Резултатът от пресмятането на израза
4628.4 − 4.2728 е:

11. Третинката от произведението на чис-
лата 2040 и 6 е:

12. Кое е неизвестното число в
8436 :.... = 6?

13. Кое от твърденията за дадените на
чертежа триъгълници е вярно?


14. Кое от твърденията за дадените на
чертежа ъгли е вярно?


15. На колко сантиметра са равни 10 м и 5
см?

16. Бедрото на равнобедрен триъгълник е
два пъти по-дълго от основата му. Ако
основата е 22 см, обиколката на триъгълника е:

17. Дължината на правоъгълник е 55 см, а
широчината му е с 15 см по-малка. На
колко е равно лицето на правоъгълника?

18. Кое число трябва да се прибави към
427, за да се получи сбор 900?

19. За рождения ден на три близначки ро-
дителите им купили три компютърни иг-
ри по 32 лв. всяка и един фотоапарат –
със 157 лв. по-скъп от една игра. Колко
лева струват подаръците?
Решението на задачата е:

20. От 5300 кг картофи в един склад про-
дали веднъж 150 кг и 3 пъти по 140 кг.
Намерете колко килограма картофи са
останали в склада.