Тест по БЕЛ за 7-ми клас.


 Национално външно оценяване, 21.05.2014


7и клас - Бълг. ез. и литература - Външно оценяване
Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 4.
включително.


По инициатива на Софийския зоопарк от 1998 година в сградата на Екологичния
център през юни и през юли се провежда лятно зооучилище.
През юни зооучилището е за деца от 7 до 10 години. Сформират се 4 групи с не
повече от 20 участници. Всяка група има занимания в рамките на пет дена от 10.00 часа
до 15.30 часа по специално разработена програма за екологично образование.
През юли заниманията са за ученици от 11 до 14 години и са организирани по
същия начин, както за по-малките деца, но дейностите са по-усложнени.
Програмата на лятното зооучилище за двете възрастови групи е създадена от
екипа на Центъра, като са използвани и разработките на подобни образователни
центрове в зоопаркове от цял свят. Тази програма е уникална по съдържание и може да
се прилага само в условията на Софийския зоопарк. Тя се основава на нестандартни и
забавни методи за поднасяне на информацията и включва много игри, възможности за
творческа изява, индивидуални и групови дейности. Неотменна част от програмата са
контактът с животните и грижите за тях.1. Текстът е:

2. Кое твърдение е вярно?

3. В кой ден участниците в лятното зооучилище ще имат възможност да създават
художествени текстове?


4. Кое твърдение е НЕВЯРНО, като имате предвид информацията от таблицата и
от текста?

Лятното зооучилище ...


5. Кое от изреченията е сложно съставно изречение с подчинено обстоятелствено
изречение?


6. Какъв е видът на сложното изречение?

Случвало се е да тръгна на поход още в ранните часове на деня.


7. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

8. В кое изречение подчертаната глаголна форма е от несвършен вид?

9. В кой ред фразеологичното словосъчетание е антоним на мълчалив

10. Коя от подчертаните думи е употребена неуместно в изречението?
Да бъдеш винаги първи, да успяваш (А) във всичко, понякога изобразява (Б)
неприятни усещания (В) и изгражда комплекси (Г).


11. В кой от редовете има пунктуационна грешка при цитирането?

12. Какъв е родният език според неговите „хулници” в творбата „Българският
език”?


13. Какъв е родният език според неговите „хулници” в творбата „Българският
език”?


14. Кой герой изповядва възгледа: „А бе жена нали е, какво ще приказваш с
нея?...”?


15. От коя творба е откъсът?

Отпуснати и уморени се синеят далечни гори и планини и сякаш чакат кога
полето а-ха ще пламне в пожар. Птичките са забягнали далеч из хладните усои и не
им се чуе гласът.


16. Каква роля НЕ изпълнява лирическият увод на творбата „Опълченците на
Шипка“?


17. За кой текст се отнася твърдението?

В този текст авторът изразява огромното си възхищение от „чудната игра на
природата“.


18. Открийте и запишете подчиненото допълнително изречение в състава на
сложното изречение.

Стояхме притихнали, защото усетихме как върховете на дърветата се
разклатиха от невидим повей.19. Препишете текста, като редактирате допуснатите правописни и
пунктуационни грешки, както и грешките при членуване.

Всеки е испитвал послетствията от продалжителното излагане на слънце в
резултат на което е трябвало да използва плажно мляко. За да разбереш кога да се
скриеш от слънцето вгледай се във своята сянка. Ако тя е по къса от реалният ти
ръс, трябва да си особенно внимателен, защото това узначава, че слънчевите лачи са
силни.