Изходно ниво по ИТ 5 клас


5и клас - Информационни технологии - Външно оценяване
1. Информационните технологии включват:

2. Компютърната система се състои от:

3. Кое от следните не е устройство на компютъра?

4. Принтерът е устройство за:

5. Windows e:

6. В кое меню се намира команда за съхраняване на текст или картинка?

7. За гледане на филми може се използва програмата

8. Програмата Microsoft Word се използва за

9. Въвеждането на главна буква става след натискане и задържане на клавиша:

10. Електронните таблици служат за:

11. С коя програма се създават презентации?

12. Кое от следните адреси е адрес на електронна поща?

13. Коя от следните услуги НЕ се предлага в Интернет?