Входно ниво по математика за 5 клас ВАРИАНТ 2


5и клас - Математика - Външно оценяване
1. Числото седемстотин хиляди петдесет и три е:

2. За коя от дадените двойки числа, числото 141 е по-голямо от първото число и по-
малко от второто?


3. Сборът 279 + 1058 е равен на:

4. 210 210: 30 − е:

5. Ако 16. 464 x = , то x е:

6. Ако 368 732 x+ = , то x е:

7. Ако 153: 17 x = , то х е:

8. Основата на равнобедрен триъгълник е 19 см, а бедрото му – 16 см. Обиколката на
триъгълника е равна на:


9. Обиколката на квадрат е равна на обиколката на правоъгълник със страни 8 см и
4 см. Лицето на квадрата е:


10. 12 кг 28 г са равни на:


11. 2143.75 2043.75 − е:


12. Петър има спестени 392 лв. повече от Митко, който има 101 лв. Колко спестени
пари имат общо двамата?13. В завод произвели 12 475 детайла от един и същи вид. От тях направили 371 пакета
по 25 детайла в един пакет, а останалите пакетирали по 16 детайла в един пакет. Колко
са пакетите с 16 детайла в тях?