Входно ниво по математика за 5 клас


5и клас - Математика - Външно оценяване
1. Числото деветстотин хиляди триста и пет е:

2. За коя от дадените двойки числа, числото 351 е по-голямо от първото число и по-
малко от второто?


3. Сборът 358 + 2274 е равен на:

4. .8.16 16 − =

5. Ако 16. 752 x = , то x е:

6. Ако 483 517 x+ = , то x е:

7. Ако 533: 13 x = , то х е:

8. Бедрото на равнобедрен триъгълник е 17 см, а основата му – 18 см. Обиколката на
триъгълника е равна на:


9. Обиколката на квадрат е равна на обиколката на равностранен триъгълник със страна
8 см. Лицето на квадрата е:


10. 13 кг 48 г са равни на:

11. 1234.67 1134.67 − е:


12. Броят на момичетата в 5а клас е с 5 повече от броя на момчетата, които са 12. Броят
на учениците в 5а клас е:13. В склад имало 9875 гайки. От тях направили 231 пакетчета по 25 гайки в едно
пакетче, а останалите пакетирали по 20 в пакетче. Колко е броят на пакетчета, в които
има по 20 гайки?