Тест "Входно ниво" по Човекът и природата за 5 клас. Вариант 1


5и клас - Човекът и природата - Външно оценяване
1. Коя свещ ще загасне първа?


2. В коя група са включени само живи организми?
3. Водата е среда на живот за:
4. За какво служи защитната окраска на животните?
5. В коя група са изброени само дървета?
6. В коя група са изброени само насекоми?
7. Какво небесно тяло е Слънцето?
8. Кой източник на енергия замърсява околната среда?
9. Какво е необходимо да се случи с водните пари в облаците, за да завали дъжд?
10. Какво движение извършва пумпалът?
11. Денят и нощта се сменят, защото:
12. Слънцето изгрява най-рано и залязва най - късно през:
13. Вдишаният въздух преминава през дихателната тръба и достига до:
14. Коя от дейностите не нарушава равновесието в природата?
15. Пушенето уврежда най-силно: