Тест по история и цивилизация (вариант 4)


5и клас - История - Външно оценяване
1. Коя дейност е била непозната на хората, които са живели през старокаменната епоха?

2. Коя форма на държавно управление е описана в текста?
„Фараонът бил смятан за божество и имал неограничена власт над страната и нейните жители. След смъртта му властта била предавана по наследство. Фараоните от един и същи род, които наследявали управлението, образували династия.“


3. През 1595 г. пр.Хр. хетската армия разграбила и опожарила Вавилон. Кой век съответства на тази година?

4. Кои понятия и изрази са характерни за юдаизма?

5. Дело на коя древна цивилизация е построяването на храма от снимката?


6. За моралните ценности на жителите на коя държава се разказва в текста?
„Ликург направил всички равни. И момчетата, и момичетата били възпитавани във военни умения и войнска доблест, във вярност към отечеството. Нямали развлечения и скъпи предмети. Живеели скромно, но се биели храбро.“


7. С кои цифри на линията на времето са отбелязани две важни битки от Гръко-персийските войни?


8. Кои божества са почитани само от древните гърци?

9. Кое име е пропуснато в текста?
„Тракиецът ……………… омайвал с вълшебната си лира дори камъните и дърветата. Доказал смелостта си по време на експедицията на аргонавтите, той дръзнал да слезе и в царството на Хадес, воден от любовта към съпругата си Евридика.“


10. Кой е паметникът от изображението, смятан за едно от Седемте чудеса на древния свят?


11. Коя е основната бойна единица в римската армия?

12. Походът на кой известен военачалник е показан на картосхемата?


13. Акведуктът, показан на снимката, е строително достижение на древните:


14. Разгледайте картата и отговорете на поставените въпроси:

Кое тракийско племе създава държавата, показана на картата?15. Какъв вид археологически находки са отбелязани с този знак на картата?


16. Разгледайте изображенията, които са от различни епохи, но са посветени на едно и също събитие, чието начало е поставено още в древността. Отговорете на въпросите:

Кое е това събитие?17. Кой античен народ приема годината на неговото първо провеждане (от предния въпрос) за начало на своето летоброене?


18. Прочетете внимателно откъса и запишете липсващото понятие:
„Споразумението било постигнато, при условие, че плебеите имат свои специални магистрати, които да са свещени и неприкосновени, и които да имат право да им оказват помощ срещу консулите, като никой от патрициите да няма право да заема тази длъжност. По такъв начин били избрани двама ............................. “
Из „От основаването на града“, Тит Ливий (І в. пр.Хр. – І в. сл.Хр.)19. Науката, която открива и изучава веществените исторически извори, се нарича:

20. Най-старото обработено злато в света (V - IV хил. пр.Хр.) е открито край: