Тест по история и цивилизация (вариант 1)


6и клас - История - Външно оценяване
1. Как се наричали вождовете на славянските племена?

2. За какво свидетелства откъсът от съчинението на
византийския хронист?

„Те преминаха стремително цяла Елада, Солунската област и цяла Тракия и покориха много градове и крепости... и станаха господари на земята. Те уседнаха на нея като господари, като на своя собствена, без страх”.


3. Кой от посочените владетели управлява България през VІІІ век?

4. Кое от посочените събития е станало през ІХ век?

5. На кое събитие е посветена миниатюрата?
6. За разлика от римските свещеници, светите братя
Кирил и Методий проповядвали, че на Бог може да се служи на:


7. Управлението на кой български владетел се
характеризира с териториално разширение, развитие на книжовността, изграждане на нова столица?


8. Кога става събитието, описано от византийския
хронист?

„Когато това било известено на императора, той
ослепил пленените българи – около 15 000 и като заповядал всеки сто ослепени да бъдат водени от един едноок, изпратил ги при Самуил.”


9. За кой български владетел се отнася описанието?

Той продължава и довършва освободителното дело на своите братя. За да получи авторитетно международно признание за властта си води сложни дипломатически преговори с Папството. Те завършват със сключване на уния. Нанася катастрофално поражение на западните
рицари и пленява техния император Балдуин І.


10. Кое твърдение за управлението на цар Иван Асен ІІ НЕ е вярно?

11. През 1277 г. избухва голямото селско въстание начело с Ивайло. Кой век е това?

12. Коя е най-многобройната обществена група в
българската държава през Средновековието?


13. Кой от книжовниците НЕ е от времето на „Златния век” на цар Симеон?

14. Кои събития от Второто българско царство са
подредени хронологично?


15. Коя година НЕ съответсва на събитието?

16. За коя причина за падане на България под османска власт има информация на картата?
17. Кое от твърденията НЕ е последица от османското завоевание на България?

18. От какво се определя положението на хората в
Османската империя в периода ХV-ХVІІ век?


19. Коя форма на въоръжена съпротива на българите
съществува през целия период на османското господство?


20. Кой от изброените паметници е включен в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО?

21. Кое понятие, свързано с османската армия, е
пропуснато в описанието на западния пътешественик от ХVІІ век?

„Най-добрите им конници са........................ и особено тези от тях, които за заслуги са възнаградени със земя, наречена тимар, и приличат на нашите стари рицари.”


22. В кое изречение от този източник има сведения за богослужение на български език?

„В града има едно училище, където учат и момичетата да четат.(1) Гръцки училища нямат, а от тези две училища излизат повечето български свещеници.(2) Българите и гърците тук ходят в една черква, защото имат еднакво
богослужение.(3) Когато присъстват повече българи, литургията се чете на български.(4)”


23. Къде живее мнозинството от българското население през ХV-ХVІІ век?