Тест по човекът и природата за V клас


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

2010 г.  


5и клас - Човекът и природата - Външно оценяване
1. Четири планети обикалят на различни разстояния около звезда (вж. фигурата), но се привличат с равни гравитационни сили от нея. Коя планета е с най-голяма маса?
2. В кое положение Луната ще е във фаза пълнолуние?
3. Коя от посочените звезди на фигурата е Полярната звезда?
4. В кое от състоянията веществата най-лесно се свиват?

5. Най-здраво са свързани помежду си градивните частици на:

6. Чаша с вода е поставена в хладилник и се охлажда. При каква температура обемът на водата ще бъде най-малък?

7. Прозорците с две стъкла и въздух между тях:
8. Поставяте топъл хляб под стъклен похлупак. След
няколко минути наблюдавате от вътрешната страна на стъклото малки водни капки. С кои явления се обяснява появата на тези капки?


9. Кое от следните вещества е чисто:

10. Определете коя от предложените смеси е съставена само от твърди вещества.

11. Неравномерно са разпределени частиците на веществата само във:

12. Коя апаратура може да послужи за разделяне на вода и олио?

13. Към три еднакви по форма и обем купчинки (1, 2, 3 ) с различен състав са приближени магнити. Посочете къде е имало желязо:
14. 14. Прочетете текста и отговорете кой е пропуснатият газ.

Кавендиш е установил, че във въздуха се съдържат 20,83 % .......... и 78,17 % азот, като всичко друго се смята за примеси.


15. Годната за пиене вода е:

16. Кое свойство на спирта се използва при производството на парфюми?

17. Кое от следните природни явления се съпровожда от химични реакции?

18. Кой орган е изобразен на рисунката?
19. Кое вещество се отделя при процеса фотосинтеза?

20. Какво е значението на въглехидратите за живите
организми?


21. Изберете правилната последователност на органите на храносмилателната система на бозайник.
22. Дишането е процес, при който се:

23. Кога протича процесът дишане при растенията?

24. Кой орган е означен със стрелка на рисунката?
25. Кои организми са прикрепени и се хранят несамостойно?