ДЗИ по български език и литература


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

20 май 2015 година


12и клас - Бълг. ез. и литература - Външно оценяване
1. В кой от редовете е допусната правописна грешка?

2. В кой от редовете е допусната правописна грешка?


3. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?


4. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?


5. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?

6. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?
В нашето кино прожектираме по 6 англоезични филма (А) на ден. Работим с трима
преводачи (Б). Преди години в салона можеше да се преброят едва няколко зрители (В)
по време на прожекция, а сега се радваме на над 300 посетителя (Г) на ден.


7. В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

8. В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

9. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

10. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?

11. В кое от изреченията НЕ е допусната лексикална грешка?

12. В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними?


13. От коя творба е посоченият откъс?

Весел ме гледат мили другари,
че с тях наедно и аз се смея,
но те не знаят, че аз веч тлея,
че мойта младост слана попари!

Отде да знаят? Приятел нямам
да му разкрия що в душа тая;
кого аз любя и в какво вярвам –
мечти и мисли – от що страдая.


14. В кой ред всички стихотворения са написани от Атанас Далчев?

15. Мария и Борис са герои от творбата:


16. Коя от изброените творби е повест?

17. Кое от посочените произведения внушава идеята, че трудът осмисля човешкия
живот?


18. Кое от изброените произведения съдържа образи на божества и на
митологични герои?


19. Усещането, че светът е несправедлив и трябва да бъде променен, НЕ е
характерно за творчеството на:


20. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно за естетическия индивидуализъм
като литературно направление?


21. В епическата творба епизодът, в който се представят събития, станали след
приключването на основната сюжетна линия, се нарича:


22. Какво е подчертаното изразно средство?

Аз умирам и светло се раждам –
разнолика, нестройна душа,
през деня неуморно изграждам,
през нощта без пощада руша.


23. Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях.

ТЕКСТ 1
Йогата е древна и самобитна индийска система от методи за укрепване на човека
и за неговото хармонично развитие. Тя включва практически упражнения за физическо,
психическо, умствено, нравствено, естетическо и социално самоусъвършенстване на
личността. Това индийско учение е възникнало през ІV – ІІ в. пр. Хр., като неговите
представители целят чрез специални упражнения да постигнат самовглъбяване и
единение на човека с природата. За постигане на самопознание практикуващите йога
разработват множество методи – за контрол на дишането, на чувствата и т.н.
Съгласно йогата главната цел на човека е освобождаването от материалното
съществуване. Като условия за постигането на тази цел се посочват, първо,
равнодушието, безстрастието, основано върху убеждението, че изпълненият със злини
и страдания светски живот е безплоден, и второ, съзерцанието, изградено върху идеята,
че е необходимо да се познае висшата истина. Производна от санскритския корен юдж,
думата йога се тълкува като единение между телесното и духовното у човека. С
течение на времето системата се диференцира на раздели и подсистеми.
Практикуващите йога приемат едновременното съществуване на две върховни начала –
материя и дух, и считат, че духът извън контакта си с материята е беден. Умът се
разглежда като най-висш продукт на материята.
В основата на йогата е т.нар. „троен комплекс“: пози, контролирано дишане и
умствено съсредоточаване. Последният компонент понякога се елиминира и затова в
заниманията не се постигат всички познавателни, профилактични и терапевтични
ефекти, заложени в комплекса. Успешното практикуване на йога довежда не само до
укрепване на здравето, до повишаване на работоспособността, дисциплинираността и
устойчивостта при нервно напрежение, но и до разкриване на огромни и неподозирани
възможности на човешкия организъм и на личността в процеса на нейното
самоусъвършенстване.

ТЕКСТ 2

– Откъде идва йогата?
– Следите ù са обвити в загадки от мъглите на времето. Не мога да кажа откъде идва,
но йогата е вселенска, универсална. В Сан Аугустин в Южна Америка открихме статуи,
които са на повече от 3000 години, които представят пози от йогата. Със сигурност
йогата е съществувала там като част от културата
– Чувал съм изказвания, че йогата е мистична дисциплина, което я прави
достъпна само за избрани.

– Това са старомодни разбирания. В наши дни йогата се пренася от пещерите в
научните лаборатории. Йогата е за всички; тя подобрява качеството ни на живот
независимо от възрастта и от социалното положение. Самата аз идвам от Австралия –
едно много материалистично общество. Но то не ми беше достатъчно. Не бях доволна
от стандартния житейски път – да сключиш брак, да спечелиш пари. Започнах да търся
нещо, което да ме научи на повече. Така станах последовател на йогата.
– Какво всъщност е да си последовател на йогата?
– Зависи от нивото. Първото ниво е да практикувате това, което чувствате, че е добре за
вас – упражнения за гърба, за храносмилателната система, за намаляване на стреса.
Второто ниво означава да следвате традициите и древните техники, да практикувате не
това, което искате, а това, което е добре за ума и за емоциите. На третото ниво
практикуването на йога се отразява на всички аспекти от живота – на часа на ставане и
на лягане, на походката, на думите, на храната.
– Как да се освободим от стреса, който се натрупва след дълги часове на работа в
офиса?

– Достатъчно е от време на време да се изключиш, да затвориш очи и да практикуваш
техниката за осъзнаване на дишането. Когато дишаме бавно и ритмично, това
успокоява ума много бързо.
– Какво е отношението на йогата към парите?
– Като към нещо необходимо. В този смисъл човек трябва да следва нуждите си, но не
и желанията си. Границата е тънка. Нуждаем се от това, без което не можем да
съществуваме. Желаем неща, без които можем.

От коя сфера на общуване е текст 1?


24. Кое от посочените твърдения е вярно за текст 1?

25. Какво е значението на думата диференцира, използвана в текст 1?

26. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текст 1?

27. От коя сфера на общуване е текст 2?


28. Кое от посочените твърдения е вярно за текст 2?

29. Словосъчетанието мъглите на времето, използван в текст 2, е:

30. Кое от посочените твърдения е вярно според текст 2?


31. Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. Кои са ЧЕТИРИТЕ факта,
които ПРИСЪСТВАТ в посочените текстове.


32. Запишете кое е общото, за което се говори в
двата текста (с една дума).