Тест по човекът и природата за ΙV клас


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Център за контрол и оценка на качеството на образованието 12 май 2010 г. 
4ти клас - Човекът и природата - Външно оценяване
1. Коя свещ ще загасне първа?2. В коя група са включени само живи
организми?

3. Водата е среда на живот за:
4. За какво служи защитната окраска на
животните?

5. В коя група са изброени само дървета?
6. В коя група са изброени само насекоми?
7. Какво небесно тяло е Слънцето?
8. Коя е правилната подредба на етапите от
развитието на бобовото растение?
9. Кой източник на енергия замърсява
околната среда?

10. Какво е необходимо да се случи с водните
пари в облаците, за да завали дъжд?

11. Какво движение извършва пумпалът?
12. Денят и нощта се сменят, защото:
13. Слънцето изгрява най-рано и залязва най-късно през:
14. За какво служи посочената част от скелета?15. Вдишаният въздух преминава през дихателната тръба и достига до:
16. Колко често трябва да миеш зъбите си, за да са здрави?
17. Коя от дейностите НЕ нарушава равновесието в природата?
18. Пушенето уврежда най-силно:
19. Защо дебелите, пухкави дрехи топлят повече?
20. Какво ще се случи, ако в съд с вода пуснем
малко желязно пиронче и голяма коркова тапа?