Тест по човекът и обществото за ΙV клас


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Център за контрол и оценка и качеството на образованието 13 май 2010 г.  
4ти клас - Човекът и обществото - Външно оценяване
1. Коя е най-източната географска област
в България?

2. Какво представлява природното образувание залив?
3. С какъв цвят се изобразяват планините
на географската картата?

4. Коя е най-пълноводната река в южна
България?

5. От името на коя наша планина произлиза името на Балканския полуостров?
6. Какво се отглежда в Добруджа?
7. Какво е забранено в защитените територии?
8. Какъв е резултатът от минната дейност на хората?
9. Коя трудова дейност застрашава природата в равнините?
10. Как са наричали в миналото държава с
много голяма територия, в която живеели
хора от различни народи?

11. Кой исторически източник е писмен?
12. Кой български владетел пръв приема християнството?
13. В кой град е приета първата конституция
на България?

14. Кой създава книжовна школа в Охрид
в края на IX век?

15. Кой цар премества столицата на
България в Охрид?

16. На кой ред имената са само на български владетели?
17. Какви са последиците за българите от
създаването на Екзархията?

18. За кое историческо събитие Райна
Попгеоргиева е ушила знаме?

19. На кой от изброените празници се
изпълнява задължително националният
химн на България?

20. За какво служи единният европейски телефонен номер 112?