Тест за обща интелигентност на Ханс Айзенк


Предназначението на този тест е да оцени интелектуалните възможности на хора между 18 и 50 години с не по-ниско от средното образование. Постигането на максималната оценка, IQ - 160, никак не е лесна задача. Резултатът между 111 и 130 се възприема за много добро постижение. Ако точките, които сте получили, са в рамките на 91-100, то резултатът ви е в норма. Но ако той е под 91 точки, това говори за отклонение.

 


Занимателни тестове - Интелигентност (IQ) - Интелигентност
1. Кое е следващото число в редицата? 18, 20, 24, 32, ?
2. Поставете пропуснатото число.
3. Кое е следващото число в редицата? 212, 179, 146, 113 ?
4. Поставете пропуснатото число.
5. Кое е следващото число в серията? 6, 8, 10, 11, 14, ?
6. Поставете пропуснатото число. 17 (112) 39 28 ( ... ) 49
7. Поставете пропуснатото число. 3, 9, 3 5, 7, 1 7, 1, ?
8. Кое е следващото число в редицата? 7, 13, 24, 45, ?
9. Поставете пропуснатото число. 234 (333) 567 345 ( ... ) 678
10. Поставете пропуснатото число. 4, 5, 7, 11, 19, ?
11. Кое е пропуснатото число?12. Продължете редицата. 6 7 9 13 21 ?
13. Поставете пропуснатото число.
4 8 6
6 2 4
8 6 ?
14. Продължете редицата от числа. 64, 48, 40, 36, 34, ?
15. Поставете пропуснатото число.16. Кое число е пропуснато?
718 (26) 582
474 ( ... ) 22617. Кое е следващото число в серията?
15, 13, 12, 11, 9, 9, ?
18. Поставете пропуснатото число.
9 4 1
6 6 2
1 9 ?
19. Кое число е пропуснато?
11, 12, 14, ?, 26, 42,20. Поставете пропуснатото число.
8 5 2
4 2 0
9 6 ?
21. Поставете пропуснатото число в кръга.
22. Намерете пропуснатото число.
341 (250) 466
282 ( ... ) 398
23. Кое число е пропуснато?24. Поставете пропуснатото число.
12 (336) 14
15 ( ... ) 16
25. Поставете пропуснатото число.
4 7 6
8 4 8
6 5 ?
26. Продължете редицата.
7, 14, 10, 12, 14, 9, ?
27. Поставете пропуснатото число.
28. Кое число е пропуснато?
17 (102) 12
14 ( ... ) 1129. Продължете редицата. 172, 84, 40, 18, ?
30. Продължете редицата. 1, 5, 13, 29, ?
31. Поставете пропуснатото число в кръга.
32. Поставете пропуснатото число.
33. Продължете редицата.
0, 3, 8, 15, ?
34. Кое число е пропуснато? 1, 3, 2, ?, 3, 7
35. Поставете пропуснатото число.
447 (366) 264
262 ( ... ) 521
36. Поставете пропуснатото число.
37. Продължете редицата. 4, 7, 9, 11, 14, 15, 19, ?
38. Кое число е пропуснато в кръга?39. Поставете пропуснатото число.
3 7 16
6 13 28
9 19 ?
40. Поставете пропуснатото число.
41. Открийте пропуснатото число в кръга.42. Открийте пропуснатото число в кръга.
43. Поставете пропуснатото число.
643 (111) 421
269 ( ... ) 491
44. Продължете редицата. 857, 969, 745, 1193, ?
45. Поставете пропуснатото число.
46. Кое число е пропуснато?
9 (45) 81
8 (36) 64
10 ( ... ) ?
47. Кое е следващото число?  7, 19, 37, 61, ?
48. Кое число следва в редицата?  5, 41, 149, 329, ?
49. Поставете пропуснатото число.
50. Кои две числа са пропуснати?