Притежавате ли лидерски умения?


Чрез този тест вие ще разберете какви са възможностите ви да бъдете лидер и притежавате ли необходимите качества, за да се стремите към такъв. Той ще ви помогне да осъзнаете и онези черти от характера ви, които не ви позволяват да се превърнете в успешен ръководител.


Занимателни тестове - Характер - Психометричен тест
1. Случва ли се често да бъдете център на внимание?2. Смятате ли, че повечето хора от обкръжаващата ви среда заемат по-висока от вашата длъжност на работното си място?3. Когато сте сред хора, заемащи длъжност като вашата, предпочитате ли да не изразявате мнението си, дори това да е необходимо?4. Доминирали ли сте с лидерски качества над връстниците ви в детството си?5. Изпитвате ли удовлетворение от това да убедите някого, че сте прав в определен казус?6. Някога определяли ли са ви като нерешителен човек?7. Нуждаете ли се от съветник, който да ви напътства в реализацията на професионалните ви дейности?8. Съгласни ли сте с твърдението, че всичко полезно, което е постигнато на този свят, е резултат от дейността на малцина избрани личности?9. Доставя ли ви удоволствие, когато доловите, че другите се боят от вас?
10. Стремите ли се да заемате позиция (на събрание, в компания и т.н.), която ви позволява да сте в центъра на вниманието и да контролирате ситуацията.11. Смятате ли, че сте способен да оставите незабравими впечатления у събеседниците си?12. Определяте ли се като мечтател?13. Обезсърчавате ли се, когато другите изразяват несъгласието си с вашето мнение?14. Някога организирали ли сте екип по лична инициатива?15. Ако не сте постигнали планираните от вас резултати:16. С кое от следните твърдения сте съгласни?17. В какъв екип предпочитате да работите?18. Стремите ли се да избягвате остри дискусии?19. Били ли сте често под натиска на вашия баща в детските ви години?20. Успявате ли в дискусии на професионална тема да привлечете на своя страна тези, които преди това не са били съгласни с мнението ви?21. Представете си следната ситуация: докато се разхождате с приятели в гората, изгубвате пътеката, по която сте се движили. Смрачава се и трябва нещо да предприемете. Как ще постъпите?22. Отнася ли се за вас поговорката: „По – добре чорбаджия на село, отколкото кюмюрджия в града“?
(кюмюрджия - въглищар)
23. Смятате ли, че умеете да оказвате влияние върху околните?24. Може ли провалът в определена дейност да ви накара повече никога да не се захванете с нея?25. Кой според вас е истинският лидер?26. Винаги ли се стараете да разберете и оцените достойно хората?27. Привърженик ли сте на дисциплинираността?28. Какъв тип ръководител бихте предпочели?29. С какъв тип дейност предпочитате да се занимавате?30. Често ли оставате с впечатлението, че другите злоупотребяват с вас?31. Коя от следващите характеристики се отнася за вас?32. Как ще реагирате на среща, на която никой от присъстващите не подкрепя вашите идеи?33. Често ли взимате решения под влияние на околните?34. Тревожите ли се, когато ви възлагат отговорна дейност?35. Какво бихте предпочели?36. Какво мислите за твърдението:“ За да върви добре семейния живот, трябва решенията в семейството да се взимат само от единия.“37. Случвало ли се е да си купувате нещо под влияние на другите, без да се водите от личните си потребности.38. Смятате ли се за добър организатор?39. Как реагирате, сблъсквайки се с неприятност?40. Упреквате ли онези, които според вас го заслужават?41. Смятате ли, че нервната ви система би издържала на прекомерно психическо натоварване?42. Как ще постъпите, след като ви предложат да вземете под ваше ръководство учреждението, в което работите?43. Ще съумеете ли да убедите непреклонен събеседник да приеме вашите твърдения?44. Съгласни ли сте с това, че „за да си щастлив, трябва да живееш незабелязано.“?45. Какъв предпочитате да бъдете?46. Каква музика предпочитате да слушате?47. Вълнувате ли се, когато ви предстои среща с важна личност?48. Често ли се натъквате на хора, проявяващи по – силна от вашата воля?