Самоуверени ли сте?


Какъв е характеът ви? Познавате ли себе си? Чрез този тест вие ще откриете всички онези скрити черти от характера ви, за които вероятно дори не подозирате, че притежавате.


Занимателни тестове - Характер - Психометричен тест
1. Кой е графичният символ, доближаващ се най-много до представата ви за движение в момента?

2. По какъв начин бихте визуализирали спокойствието според представите ви в този момент?

3. Представете си чувството, което изпитвате в състояние на увереност. Кой от графичните символи се доближава най-много до това състояние?

4. Това са графичните символи за неувереност. Изберете този, който според вас най-много съответства на неувереност.