Тест по човекът и природата за ΙV клас


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
15 май, 2008 г.


4ти клас - Човекът и природата - Външно оценяване
1. Ако похлупим запалена свещ с чаша, пламъкът угасва, защото чашата:
2. Кой от източниците на енергия замърсява въздуха?
3. Водата преминава от течно в газообразно състояние след:
4. При студено време по стъклата на прозорците се появяват капчици вода, защото:
5. Платноходката в морето се движи от силата на:
6. Кое е общото между живите организми и неживите тела?
7. Жизнени процеси са:
8. По високите планински върхове растат:
9. В семето на едно растение има:
10. Зеленото вещество в листата на растенията е необходимо за:
11. Какво растение е кактусът?
12. В коя група са само влечуги?
13. За какво служи защитната окраска при животните?
14. Коя от хранителните вериги е правилна?
15. Кой от изброените човешки органи е сетивен?
16. Кога човешкият мозък почива най-добре?
17. Вредни за човека вещества са:
18. В Червената книга на България са описани:
19. Слънцето е:
20. За колко време Земята прави една обиколка около своята ос?