SQL


Тест за начално ниво - 20 въпроса.


Програмиране - SQL - Оценка на ниво
1. Какво означава SQL?
2. Коя команда се използва за извеждане на данни от SQL база данни?

3. Коя команда се използва за промяна на стойности в SQL база данни?

4. Коя команда се използва за изтриване на запис в SQL база данни?

5. Коя команда се използва за вмъкване на запис в SQL база данни?

6. Как ще селектирате стойностите на полето "FirstName" от таблицата "Persons"?

7. Как ще селектирате всички полета от таблицата "Persons"?

8. Как ще селектирате всички записи от таблицата "Persons", където стойността на полето "FirstName" е "John"?

9. Как ще селектирате всички записи от таблицата "Persons", където стойността на полето "FirstName" започва с "j""?

10. Оператора OR показва всички записи, ако някое от условията е вярно. Оператора AND показва записите, за които всички условия са верни.11. Как ще селектирате всички записи от таблицата "Persons", за които стойността на полето "FirstName" е "John" и "LastName" e "Smith"?

12. Как ще селектирате всички записи от таблицата "Persons", за които стойността на полето "LastName" e по азбучен ред между "Brown" и "Smith" (включително и двете стойности)?

13. Кой SQL оператор се изплзва за да върне само уникални стойности?

14. Коя ключова дума се използва за да се сортират върнатите записи?


15. Как можете да селектирате всички записи от таблицата "Persons", подредени по обратен на азбучния ред на полето "FirstName"?


16. С коя команда можете да вмъкнете нов запис в таблицата "Persons"?


17. Как ще вмъкнете запис със стойност "Jones" на полето "LastName" в таблицата "Persons"?

18. Как може да смените "Smith" със "Jones" в полето "LastNames" на таблицата "Persons"?


19. Как мжете да изтриете записите от таблицата "Persons", за които стойността на полето "FirstName" е "John"?


20. Как може да получите броя на записите в таблицата "Persons"?