PHP - начално ниво, тест 1


Програмиране - PHP - Оценка на ниво
1. Какво е значението на абревиатурата PHP сега?
2. PHP скрипта се разполага между следните ограничители:

3. Как ще изведете "Hello World", използвайки PHP?

4. Всички променливи в PHP започват със следния символ

5. С какво завършва всеки PHP израз?

6. Синтаксиса на PHP е най-близък до:
7. Как се взема информация от форма, изпратена с метода "get"?
8. Когато се използва POST метода, променливите се показват в URL адреса.9. В PHP за стрингове могат да се използват както единични кавички (' '), така и двойни (" ").10. Включените с INCLUDE файлове задължително трябва да са с разширение ".inc".11. Какъв е правилният начин да включите файл "sample1.inc".

12. Как се декларира функция в PHP?
13. Кой е правилният начин да отворим файла "sample.txt" за четене?

14. PHP позволява да се изпращат email-и директно от скрипта.15. Какъв е правилния начин за връзка с MySQL база данни?

16. Кой е правилния начин да се увеличи с 1 променливата \$count?

17. Как се означават коментарите в PHP?

18. PHP код може да бъде изпълнен от Microsoft Windows IIS(Internet Information Server).19. Функциите die() и exit() в PHP правят едно и също нещо.20. В коя променлива е използвано непозволено име?