Тест по човекът и природата за ΙV клас


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
14 май 2009 г.


4ти клас - Човекът и природата - Външно оценяване
1. Кое вещество се привлича от магнит?
2. Коя лъжичка ще се загрее най-бързо при потапяне в чаша с гореща течност?
3. На кой ред са изброени само обекти на живата природа?
4. На кой ред са изброени само бозайници, обитаващи сушата?
5. Приспособления на животните за живот във водна среда са:
6. Водната лилия, тръстиката и папурът виреят:
7. В кой ред изброените животни са влечуги:
8. В кой ред са изброени само иглолистни растения?
9. Луната е:
10. Денят и нощта се сменят, защото:
11. Растенията произвеждат хранителни вещества:
12. За какво служат хрилете на рибите?
13. На кой ред са подредени вярно етапите от развитието на пеперудата?
14. Чрез листопада широколистните дървета и храсти са се приспособили да:
15. Коя е причината за непрекъснатата промяна на
състоянията на водата в природата?

16. Кои от посочените източници на енергия може да се ползват най-продължително време, без да се изчерпят?
17. Какво движение извършват колелата на велосипеда?
18. Как силата на триене влияе върху движението на телата?
19. Полезни за зъбите са:
20. Кои отпадъци се разпадат най-трудно в почвата и я замърсяват?