Тест по Човекът и обществото за IV клас


ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
13 май 2014 г.


4ти клас - Човекът и обществото - Външно оценяване
1. Кой празник отбелязваме на 6 септември?
2. Как се нарича ръководителят на община, избран от нейните жители?
3. Коя граница е отбелязана с плътна черна линия върху картата на България?

4. В Дунавската равнина има най-благоприятни условия за отглеждане на:
5. Коя човешка дейност подобрява състоянието на природната среда?
6. Кой български владетел въвежда първите писани закони, общи за славяни и българи?
7. Княз Борис I въвежда християнската религия в България, за да:
8. С приемането на учениците на Кирил и Методий и съхраняването на тяхното дело, България се превръща в център на:
9. Кой от българските революционери е известен още като Апостола на свободата?
10. Кой е първият български княз след Освобождението от 1878 година?
11. Столицата на Република България се намира в:
12. Кое твърдение за Старопланинската област е ВЯРНО?
13. Коя река е изобразена на картата?

14. Какъв вид обмен е износът на розово масло от България за други страни в Европейския съюз?
15. Кой пътен знак показва, че наблизо има пешеходен подлез?
16. "Покрийте носа и устата си с влажна кърпа!“
Това е едно от правилата при възникване на:

17. Разгледай картината и попълни пропуснатото в изреченията.


На портрета е изобразен народният будител
___________________ ____________________,

който призовал българите да пазят своя род и
език.

18. Той останал в паметта на народа със своята
„_______________ _________________
________________ _________________“, която

написал през 1762 г.

19. Запиши името на третия по големина град в България, който е разположен на Черноморското крайбрежие.


20. Разгледай внимателно картата и запиши в коя природна област се намира природен парк „Русенски Лом“.