Тест по български език и литература за VII клас


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
21 МАЙ 2013 г.
ВАРИАНТ 2


7и клас - Бълг. ез. и литература - Външно оценяване
1. Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачите от 1. до 4. включително.
Знаете ли, че най-употребяваното превозно средство е велосипедът. В началото на ХХ век колоезденето става масово както за удоволствие и за работа, така и за състезания. Броят на колоездачните клубове започва да расте непрекъснато от двете страни на Атлантика. През ХІХ век, преди появата на автомобила, много от пътищата са подобрени благодарение на широката употреба на велосипедите. Производството на автомобили и велосипеди нараства с почти еднакви темпове в периода 1950 – 1970 година, но след това велосипедното производство започва да се увеличава с бързи темпове и нараства почти четири пъти, докато производството на автомобили се увеличава само два пъти. Днес се произвеждат годишно 130 милиона велосипеда и 50 милиона автомобила.
Велосипеди се използват от пощенските служби на много страни още от края на XIX век, като във Великобритания тези превозни средства са около 37 000, в Германия – 27 500, а в Унгария – 10 500. Полицаите в много страни патрулират с колела из улици и паркове. Английското графство Кент например закупува 20 велосипеда през 1896 година, а през 1904 г. те вече са 129. С двуколесното превозно средство се разнасят вестници, мляко, храна, дрехи, а където разстоянията са големи, са средство за придвижване на работниците.
Преимуществото на велосипедите през XXI век е, че не зависят от автомобилните задръствания и може да се използват в пешеходните зони за работа, за спортуване и за развлечение. В много градове по света съществуват велоалеи само за велосипедисти. Според статистиката холандската столица Амстердам има 750 хиляди жители, 600 хиляди велосипеда и 400 километра велоалеи.


Кое твърдение е вярно според графиката?


2. Посочете вярното твърдение, като имате предвид информацията от текста и от графиката.

3. Кое твърдение е вярно, като имате предвид информацията от графиката?
През 2000 г. производството на велосипеди .............спада.


4. Кое твърдение НE е вярно според текста?

5. Кое от изреченията е сложно съставно изречение с подчинено определително изречение?

6. Какво е изречението по състав?
В този момент се колебаех дали не сънувам.


7. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?

8. Кой от подчертаните глаголи е от несвършен вид?

9. В кое изречение е употребена преизказна глаголна форма?

10. С кой от изразите може да се замени подчертаното фразеологично словосъчетание, без да се промени смисълът на изречението?
Той продължаваше да налива масло в огъня, като изнасяше нови факти.


11. Кое твърдение е вярно?
На всички беше ясно, че големите вълни ще ........................ бреговата ивица напълно.


12. В кой от редовете има грешка при цитирането?

13. Кое твърдение е вярно?

14. Кое твърдение е вярно?
В третия епизод на творбата „Една българка“ повествователят ……………… .


15. От коя творба е цитатът?
„Боже! Пак жертва! Град да бе паднал, не би тъй убил сърцата!“


16. В коя творба е водеща темата за състраданието?

17. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за творбата „Българският език“.

18. За кого от творците се отнасят посочените биографични факти?
Един от майсторите на късия разказ, но сам той е искал да стане художник.


19. Посочете значението на фразеологичното словосъчетание лее крокодилски сълзи

20. Посочете значението на фразеологичното словосъчетание разправя бабини деветини

21. Посочете значението на фразеологичното словосъчетание запява друга песен

22. Посочете значението на фразеологичното словосъчетание през куп за грош

23. Посочете автора на товрбата „Неразделни”.

24. Посочете автора на товрбата „Заточеници”.

25. Посочете автора на товрбата „По жицата”;

26. Посочете автора на товрбата „По жътва”.

27. Напишете името на творбата, за която се отнася следното твърдение
Творба, чийто сюжет е свързан с усилния труд на полето


28. Напишете името на творбата, за която се отнася следното твърдение
Творба, която разказва за страдалческия емигрантски живот


29. Напишете името на творбата, за която се отнася следното твърдение
Творба, която възхвалява българския героизъм в Руско-турската освободителна
война


30. Напишете името на творбата, за която се отнася следното твърдение
Творба, която разкрива силата на жертвоготовната любов между двама млади