Тест за интелигентност със случайни въпроси


Уникален IQ тест с променящи се въпроси. Осигурява възможност за точна оценка при повторно или многократно решаване.


Занимателни тестове - Интелигентност (IQ) - Интелигентност
1. Коя от фигурите по-долу допълва посочената до квадрат?
2. Кое число допълва редицата?

0, 4 ,2, 6, 3, 7, 3.5, ?
3. Кое число от редицата е излишно?

9654 4832 5945 7642 7963 8216 3649
4. Изотерма към температура е като изобар към:


5.
Коя е липсващата част?


6. Коя от посочените фигури е излишна?


7. Определете кои две думи от посочените в скобите - по една от всеки ред, имат аналогични връзки с думите, изписани с главни букви в началото.

ГРАМ (енергия, маса, скала)
ВЪЗЕЛ (вода, въже, скорост)
8. Коя от посочените фигури е излишна?
9. Колко минути остават до 12 часа, ако преди 48 минути са изминали два пъти повече минути след 9 часа?
10. Коя от думите е излишна?

бедрена кост, долна челюст, пищял, капачка на коляно
11. Ключ A сменя състоянието на лампи 1 и 2.
Ключ B сменя състоянието на лампи 2 и 4.
Ключ C сменя състоянието на лампи 1 и 3.
Ключ D сменя състоянието на лампи 3 и 4.

Ако лампата е била включена (ON), то след натискане на ключа се изключва (OFF) и обратно.


Ключовете D, A, B и C са натиснати последователно, в резултат на което лампите от фиг. 1 преминават в състоянието на фиг. 2.

Кой от ключовете не работи?12.
Коя фигура трябва да се постави на празното място?13. Коя от думите в скобите е най-близка по смисъл до тази в началото?
ТЕЖЕСТ (тъп, постройка, влияние, жълт, абсурд)
14.

Кое е липсващото число?


15. Колко са линиите по-долу?16.
Коя от фигурите трябва да се постави в празното квадратче?
17. Кое е следващото число?18. Кои са следващите две числа в редицата?

10, 30, 32, 96, 98, 294, 296, ?, ?19. Определете кои две думи от посочените в скобите - по една от всеки ред, имат аналогични връзки с думите, изписани с главни букви в началото.

МОРЕ (мокър, плувец, кораб)
СНЯГ (планински, лед, скиор)

20. При доставка на яйца собственикът на щанд открил, че някои от тях са счупени. Почнал да ги брои и установил, че са 72, което е 12 процента от всичките яйца.
Колко са всичките яйца?21.
Към коя от фигурите по-долу може да бъде добавена точка, така че точките да отговарят на същите условия като на фигурата по-горе?22.

Коя е липсващата част?23.

Кое е липсващото число?


24.

Коя от фигурите допълва редицата?
25. Коя фигура трябва да се постави на празното място?
26.
Кой от кубовете ще се получи, след като се сгъне горната фигура?27. Кой от щитовете по-долу има най-голямо сходство с горния?
28.
Кое е пропуснатото число?
29.

Кое е пропуснатото число?
30.
Коя е липсващата част?