Тест по Човекът и природата за IV клас


ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
15 май 2013 г.


4ти клас - Човекът и природата - Външно оценяване
1. Кое вещество НE се разтваря във вода?

2. В коя група са включени само живи организми?
3. Водата е среда на живот за:
4. Кои са приспособленията на растенията за живот в сухи места?
5. В коя група са изброени само тревисти растения?
6. В коя група са изброени само насекоми?
7. Кое небесно тяло е източник на светлина и топлина?
8. В коя група са включени само основни жизнени процеси?
9. Какъв източник на енергия се използва във ВЕЦ за производство на електроенергия?
10. Какво ще се случи с водата в съд при нагряване?
11. Слънчевите лъчи се разпространяват:
12. Денят е най-дълъг през:
13. Разгледайте рисунката. За какво служи посочената част от скелета?

14. При кой жизнен процес белите дробове се изпълват с въздух?
15. Коя дейност най-силно вреди на околната среда?
16. Използването на енергия от кой източник вреди на околната среда и на здравето на човека?
17. Колко градуса Целзий (°C) показва термометърът от картинката?

18. Жизненият процес, при който се създават себеподобни организми, се нарича: