Тест по ИТ - Компютърна текстообработка


7и клас - Информационни технологии - Външно оценяване
1. С кой бутон се променя позиционирането на няколко разположени един върху друг графични обекта:

2. С кой бутон се извършва разделянето на една клетка:

3. На кой панел се намират бутоните за вмъкване на елементи на таблица:

4. С кой бутон се променя ориентацията на текст от художествен надпис:

5. С кой бутон се избира разположението на графичната форма спрямо текста:

6. С коя команда се маркира една клетка от таблица:

7. Кой от показаните бутони се използва за прехвърляне на данни между текстови документи:

8. На кой панел се намира бутонът за вмъкване на схема:

9. Кой от показаните бутони се използва за вмъкване на математически символи:

10. Кой от показаните бутони се използва за вмъкване на графични форми:

11. С бутона :