Тест по ИТ - Компютърна текстообработка


7и клас - Информационни технологии - Външно оценяване
1. Кой от показаните бутони се използва за прехвърляне на данни между текстови документи:

2. С бутона :

3. На кой панел се намират бутоните за вмъкване на елементи на таблица:

4. Кой от показаните бутони се използва за вмъкване на математически символи:

5. С коя команда се маркира една клетка от таблица:

6. С кой бутон се променя ориентацията на текст от художествен надпис:

7. На кой панел се намира бутонът за вмъкване на схема:

8. Кой от показаните бутони се използва за вмъкване на графични форми:

9. С кой бутон се променя позиционирането на няколко разположени един върху друг графични обекта:

10. С кой бутон се извършва разделянето на една клетка:

11. С кой бутон се избира разположението на графичната форма спрямо текста: