Тест по ИТ - Електронни таблици


7и клас - Информационни технологии - Външно оценяване
1. Типът за числа в Excel е:

2. От страницата Fill на диалоговият прозорец Format Cells се задава:

3. Адресът на клетка се задава чрез:

4. Коя от логическите функции е изписана правилно:

5. Критерий, по който да се извърши сортиране, се задава:

6. Общата стойност се изчислява с функцията:

7. Кой от показаните бутони се използва за обединяване на маркирани клетки:

8. Скриване на елементи от таблица се извършва с командите:

9. Коя формула е изписана правилно при обмен на данни между два работни листа:

10. При копиране на адреси:

11. От коя страница на главното меню се редактират отделните елементи на диаграма: