Тест по ИТ - Електронни таблици


7и клас - Информационни технологии - Външно оценяване
1. Коя от логическите функции е изписана правилно:

2. Типът за числа в Excel е:

3. Скриване на елементи от таблица се извършва с командите:

4. Коя формула е изписана правилно при обмен на данни между два работни листа:

5. При копиране на адреси:

6. Критерий, по който да се извърши сортиране, се задава:

7. Общата стойност се изчислява с функцията:

8. Адресът на клетка се задава чрез:

9. От коя страница на главното меню се редактират отделните елементи на диаграма:

10. От страницата Fill на диалоговият прозорец Format Cells се задава:

11. Кой от показаните бутони се използва за обединяване на маркирани клетки: