Европейски тест за интелигентност (IQ тест)


Уважаеми посетители, това е един сравнително добър бърз (20 min) тест за интелигентност. Ако не сте го решавали скоро, може да даде добра оценка на вашите способности.


Занимателни тестове - Интелигентност (IQ) - Интелигентност
1. Изберете такава буква, така че да продължите логическата верига:
А, Г, Ж, Й


2. Изберете такова число, така че да продължите логическата верига:
1, 3, 6, 10


3. Изберете такова число, така че да продължите логическата верига:
1, 1, 2, 3, 5


4. Изберете такова число, така че да продължите логическата верига:
21, 20, 18, 15, 11


5. Изберете такова число, така че да продължите логическата верига:
8, 6, 7, 5, 6, 4


6. Изберете такова число, така че да продължите логическата верига:
65536, 256, 16


7. Изберете такова число, така че да продължите логическата верига:
1, 0, -1, 0


8. Изберете такова число, така че да продължите логическата верига:
3968, 63, 8, 3


9. Посочете фигурата, която трябва да се постави в празното квадратче.10. Посочете фигурата, която трябва да се постави в празното квадратче.11. Посочете фигурата, която трябва да се постави в празното квадратче.12. Посочете фигурата, която трябва да се постави в празното квадратче.13. Посочете фигурата, която трябва да се постави в празното квадратче.14. Посочете фигурата, която трябва да се постави в празното квадратче.15. Посочете фигурата, която трябва да се постави в празното квадратче.16. Посочете фигурата, която логически ще допълни веригата.17. Посочете фигурата, която логически ще допълни веригата.18. Посочете фигурата, която логически ще допълни веригата.19. Посочете тази фугура, която логически ще допълни веригата.20. Посочете фигурата, която логически ще допълни веригата.21. Посочете фигурата, която логически ще допълни веригата.22. Посочете фигурата, която логически ще допълни веригата.23. Посочете фугурата, която логически ще допълни веригата.24. Посочете фигурата, която логически ще допълни веригата.25. Посочете фигурата, която логически ще допълни веригата.26. Липсват две от четирите полета. Посочете тези картинки, които логически ще запълнят веригата.27. Липсват две от четирите полета. Посочете тези картинки, които логически ще запълнят веригата.28. Липсват две от четирите полета. Посочете тези картинки, които логически ще запълнят веригата.29. Липсват две от четирите полета. Посочете тези картинки, които логически ще запълнят веригата.30. В реда липсва предпоследната картина. Намерете подходящата (a b c d)!31. В реда липсва предпоследната картина. Намерете подходящата (a b c d)!32. В реда липсва предпоследната картина. Намерете подходящата (a b c d)!33. В реда липсва предпоследната картина. Намерете подходящата (a b c d)!