Тестове: - Физика и астрономия

ДЗИ по физика и астрономия

12и клас - Физика и астрономия

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

23 май 2019 г. - Вариант 1

ДЗИ по физика и астрономия

12и клас - Физика и астрономия

 ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 28 май 2019 г. - Вариант 2

ДЗИ по физика и астрономия

12и клас - Физика и астрономия

 ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 29 август 2019 г. - Вариант 2

ДЗИ по физика и астрономия

12и клас - Физика и астрономия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
31 май 2018 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по физика и астрономия

12и клас - Физика и астрономия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
29 август 2017 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по физика и астрономия

12и клас - Физика и астрономия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
30 май 2017 г. – Вариант 2

 

ДЗИ по физика и астрономия

12и клас - Физика и астрономия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
29 август 2018 г. – Вариант 2

 

ДЗИ по физика и астрономия

12и клас - Физика и астрономия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
23 май 2018 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по физика и астрономия

12и клас - Физика и астрономия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
22 май 2017 г. – Вариант 2

 

Тест по физика и астрономия за VII клас

7и клас - Физика и астрономия

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА
ОБЛАСТ „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ“ – VІІ клас
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

2016 година

Тест по физика и астрономия

7и клас - Физика и астрономия

 Национално външно оценяване, 2015 година

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

7и клас - Физика и астрономия

 ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ

„ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ” – VІІ клас, 2013 година

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

7и клас - Физика и астрономия

 Национално външно оценяване, 2015 година

ДЗИ по физика и астрономия

12и клас - Физика и астрономия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
23 май 2014 г. – Вариант 1

Тест по физика и астрономия за VII клас

7и клас - Физика и астрономия

Тест по физика и астрономия за VII кл.

7и клас - Физика и астрономия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА    

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ

"ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ"