Тестове: - Физика и астрономия

Тест по физика и астрономия за VII клас

7и клас - Физика и астрономия

Тест по физика и астрономия за VII кл.

7и клас - Физика и астрономия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА    

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ

"ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ"  

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

7и клас - Физика и астрономия

 Национално външно оценяване, 2015 година

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

7и клас - Физика и астрономия

 ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ

„ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ” – VІІ клас, 2013 година

Тест по физика и астрономия

7и клас - Физика и астрономия

 Национално външно оценяване, 2015 година

ДЗИ по физика и астрономия

12и клас - Физика и астрономия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
23 май 2014 г. – Вариант 1