Тестове: - Психометричен тест

Колко бързо можете да четете?

Занимателни тестове - Психометричен тест

Този тест ще ви даде възможност да проверите своята скорост на четене 

Четете внимателно! Ако прехвърлите текста за половин минута, но разберете и запомните само един-два факта, това не означава, че можете да четете бързо. Не и с разбиране.

Целта е да получите реална представа за индивидуалната си скорост на четене с пълно разбиране, а не да се състезавате.

Какъв психологически тип сте?

Занимателни тестове - Психометричен тест

 Екстровертите насочват енергията си навън, като за тях е изключително важно да общуват с хора, а при интровертните е точно обратното – те се насочват към себе си, като предпочитат да се изолират. Чрез този тест вие ще разберете към кой тип принадлежите. Това ще ви помогне да си обясните защо имате определено поведение сред хората и разбирайки своята същност, да подобрите общуването си.

 

Работохолик ли сте?

Занимателни тестове - Психометричен тест

  Задавали ли сте си въпроса дали сте готови да работите до предела на възможностите си? Не мислите ли, че работохолизма не е комплимент, а диагноза? Чрез този тест вие ще установите колко дбре се справяте с контролирането на работата и стреса, който тя поражда.

Работа в екип (тест на Белбин)

Занимателни тестове - Психометричен тест

Този тест има за цел да определи способностите ви за работа в екип.

Създаден е от английския професор Мередит Белбин. Според него могат да се дефинират няколко основни типа (роли) за работа в екип:

Изпънител, Координатор, Формировател, Мислител, Изследовател, Оценител, Колективист и Довършител.
Всеки има различни функции и способности. За да се сформира ефикасен екип, той трябва да отговаря на различни критерии (в зависимост от големината, целите и др.). 

Инструкции за правилно попълване на теста:

Във всеки от седемте раздела разпределете 10 точки между възможните отговори в зависимост от това доколко, по ваша преценка, те най-добре отразяват вашето собствено поведение. Тези десет точки могат да бъдат разпределени поравно, но е възможно всички да се отнасят до един-единствен отговор.