Тестове: 8и клас - Руски език

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС - ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

8и клас - Руски език

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС С ИНТЕНЗИВНО
ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
20 ЮНИ 2014 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС - ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ

8и клас - Руски език

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК
В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ
20 ЮНИ 2014 г.