Тестове: 8и клас

Какво научихте в 8. клас

8и клас - Информационни технологии

Тест към учебника за 8. клас на издателство "Домино"

Създаване и публикуване на информация в интернет

8и клас - Информационни технологии

Тест към учебника за 8. клас на издателство "Домино"

Компютърни мрежи и услуги

8и клас - Информационни технологии

Тест към учебника за 8. клас на издателство "Домино"

Проверка на уменията и знанията

8и клас - Информационни технологии

Тест за входно ниво към учебника за 8. клас на издателство "Домино"

Планетата Земя - вариант 2

8и клас - География

Планетата Земя - вариант 1

8и клас - География

Тест по ИТ - Приложни програми

8и клас - Информационни технологии

Тест по ИТ - Компютърни системи

8и клас - Информационни технологии

Компютърни системи

8и клас - Информационни технологии

Тест към учебника за 8. клас на издателство "Домино"

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

8и клас - Английски език

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ

19 ЮНИ 2015 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС - ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ

8и клас - Немски език

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК
В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ
20 юни 2013 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС - ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

8и клас - Немски език

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК
В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
20 юни 2013 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС - ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

8и клас - Английски език

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС С ИНТЕНЗИВНО
ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
20 ЮНИ 2014 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС - ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

8и клас - Френски език

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК
В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
20 юни 2014 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС - ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

8и клас - Руски език

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС С ИНТЕНЗИВНО
ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
20 ЮНИ 2014 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС - ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ

8и клас - Френски език

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК
В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ
20 юни 2014 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС - ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ

8и клас - Английски език

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ
20 ЮНИ 2014 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС - ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

8и клас - Френски език

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК
В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
20 юни 2013 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС - ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

8и клас - Английски език

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС С ИНТЕНЗИВНО
ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
20 ЮНИ 2013

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС - ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ

8и клас - Руски език

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК
В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ
20 ЮНИ 2014 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС - ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

8и клас - Немски език

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК
В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
20 юни 2014 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС - ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ

8и клас - Немски език

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК
В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ
20 юни 2014 г.

Тест 2 по английски език за VIII клас

8и клас - Английски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
2011 г.

Тест 1 по английски език за VIII клас

8и клас - Английски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ
2011