Тестове: 7и клас - Физика и астрономия

Тестове за 7. клас.

Тук ще намерите безплатни тестове за изучаваните в 7-и клас предмети. Това включва както тестове за външно оценяване, така и тестове за самостоятелна подготовка.

Тест по физика и астрономия за VII клас

7и клас - Физика и астрономия

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА
ОБЛАСТ „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ“ – VІІ клас
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

2016 година

Тест по физика и астрономия

7и клас - Физика и астрономия

 Национално външно оценяване, 2015 година

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

7и клас - Физика и астрономия

 ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ

„ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ” – VІІ клас, 2013 година

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

7и клас - Физика и астрономия

 Национално външно оценяване, 2015 година

Тест по физика и астрономия за VII клас

7и клас - Физика и астрономия

Тест по физика и астрономия за VII кл.

7и клас - Физика и астрономия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА    

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ

"ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ"