Тестове: 7и клас - Бълг. ез. и литература

Тестове за 7. клас.

Тук ще намерите безплатни тестове за изучаваните в 7-и клас предмети. Това включва както тестове за външно оценяване, така и тестове за самостоятелна подготовка.

Тест по БЕЛ за VII клас 13 ЮНИ 2023 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

VII КЛАС

13 ЮНИ 2023 ГОДИНА

Тест по БЕЛ за VII клас 14 юни 2022 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

VII КЛАС

14 ЮНИ 2022 ГОДИНА

Тест по БЕЛ за VII клас, 16 юни 2021 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

VII КЛАС

16 юни 2021 година

Тест по БЕЛ за VII клас, 2020

7и клас - Бълг. ез. и литература

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – VII клас, 15 юни 2020 година

Вариант 1

Тест по БЕЛ за VII клас, 17 юни 2019 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – VII клас

17 юни 2019 година

Тест по български език и литература за VII клас 2016 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
18 МАЙ  2016 г.
ВАРИАНТ 2

 

 

Тест по български език и литература за VII клас 2018 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
21 МАЙ  2018 г.
ВАРИАНТ 2

 

 

Тест по български език и литература за VII клас 2017 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
19 МАЙ  2017 г.
ВАРИАНТ 2

 

Примерни тестови задачи по български език, 2016 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

Примерен тест на МОН по БЕЛ, 2016 г

Тест по БЕЛ за 7 клас. 2014

7и клас - Бълг. ез. и литература

 Национално външно оценяване, 21.05.2014

Тест по български език и литература, 20 МАЙ 2015 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

VII клас, 20 МАЙ 2015 г.

Тест по български език и литература за VII клас 2013 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
21 МАЙ 2013 г.
ВАРИАНТ 2

Тест по български език и литература за VII клас 2011 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

27 МАЙ 2011 г.

Тест по български език и литература за VII клас 2012 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

2011/2012 г.

Тест по бълг.език и литература за VII кл. 2010 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

27 май 2010 г.