Тестове: 7и клас - Математика

Тестове за 7. клас.

Тук ще намерите безплатни тестове за изучаваните в 7-и клас предмети. Това включва както тестове за външно оценяване, така и тестове за самостоятелна подготовка.

Тест по математика НВО VII клас 2021 г.

7и клас - Математика

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – VII клас, 18 юни 2021 г.

ПЪРВА ЧАСТ

Тест по математика НВО VII клас 2022 г.

7и клас - Математика

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – VII клас, 16 юни 2022 г.

ПЪРВА ЧАСТ

Тест по математика НВО VII клас 2023 г.

7и клас - Математика

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – VII клас, 16 юни 2023 г.

ПЪРВА ЧАСТ

Тест по математика за VII клас, НВО 2020

7и клас - Математика

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – VII клас, 17 юни 2020 година

Тест по математика за VII клас, 2020-случайни въпроси

7и клас - Математика

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – VII клас

Примерен тест със случайни въпроси, модул 1

Тест по математика за VII клас, НВО 2020

7и клас - Математика

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – VII клас

Примерен тест, модул 1

Тест по математика за VII клас, НВО 2019-2

7и клас - Математика

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – VII клас, 19 юни 2019 година ВАРИАНТ 1- ВТОРА ЧАСТ

Тест по математика за VII клас, НВО 2019-1

7и клас - Математика

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – VII клас, 19 юни 2019 година ВАРИАНТ 1 ПЪРВИ МОДУЛ

Тест по математика за VII клас, НВО 2016

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

20 МАЙ 2016, ПЪРВИ МОДУЛ, Вариант 1

Тест по математика за VII клас, НВО 2018-2

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

23 МАЙ 2018, ВТОРИ МОДУЛ, Вариант 2

Тест по математика за VII клас, НВО 2018-1

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

23 МАЙ 2018, ПЪРВИ МОДУЛ, Вариант 2

Тест по математика за VII клас, НВО 2017

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

22 МАЙ 2017, ПЪРВИ МОДУЛ, Вариант 3

Тест по математика за VII клас, 2015

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
22 МАЙ 2015, Вариант 3

 

Тест по математика за VII клас

7и клас - Математика

Тест по математика за VII клас, 2014

7и клас - Математика

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

23 МАЙ 2014, Вариант 2

Тест по математика за VII клас, 2012

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, 28 МАЙ 2012 г., ПЪРВИ МОДУЛ

Тест по математика за VII клас, 2013

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, 23 МАЙ 2013 Г., ПЪРВИ МОДУЛ

Тест 9

7и клас - Математика

Тест 10

7и клас - Математика

Тест 8

7и клас - Математика

Тест 7

7и клас - Математика

Тест 6

7и клас - Математика

Тест 5

7и клас - Математика

Тест 4

7и клас - Математика

Тест 3

7и клас - Математика

Тест 2

7и клас - Математика

Тест 1

7и клас - Математика

Тест по математика за VII клас, 2011

7и клас - Математика

30 май 2011

Тест по математика за VII клас, 2009

7и клас - Математика

Министерство на образованието,младежта и науката

2009-2010 ГОДИНА

Тест по математика за VII клас, 2010

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

31 май 2010 г.