Тестове: 7и клас - Математика

Тестове за 7. клас.

Тук ще намерите безплатни тестове за изучаваните в 7-и клас предмети. Това включва както тестове за външно оценяване, така и тестове за самостоятелна подготовка.

Тест по математика за VII клас

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МАТЕМАТИКА 7. КЛАС
23 МАЙ 2018
ПЪРВИ МОДУЛ
Вариант 2

 

Тест по математика за VII клас

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МАТЕМАТИКА 7. КЛАС
23 МАЙ 2018
ВТОРИ МОДУЛ
Вариант 2

 

Тест по математика за VII клас

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МАТЕМАТИКА 7. КЛАС
22 МАЙ 2017
ПЪРВИ МОДУЛ
Вариант 3

 

Тест по математика за VII клас

7и клас - Математика

 МАТЕМАТИКА 7. КЛАС

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, 23 МАЙ 2014

Вариант 2

Тест по математика за VII клас

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, 23 МАЙ 2013 Г.

ПЪРВИ МОДУЛ

Тест по математика за VII кл. - Първи модул

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

31 май 2010 г.

Тест по математика за VII клас

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, 28 МАЙ 2012 г.

ПЪРВИ МОДУЛ

МАТЕМАТИКА 7. КЛАС

7и клас - Математика

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
МАТЕМАТИКА 7. КЛАС
22 МАЙ 2015
Вариант 3

Тест по математика за VII кл. - Първи модул

7и клас - МатематикаМинистерство на образованието,младежта и науката

2009-2010 ГОДИНА

Тест 1

7и клас - Математика

Тест по математика за VII клас

7и клас - Математика

30 май 2011

Тест 7

7и клас - Математика

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА VІІ КЛАС

7и клас - Математика

Тест 2

7и клас - Математика

Тест 10

7и клас - Математика

Тест 5

7и клас - Математика

Тест 9

7и клас - Математика

Тест 3

7и клас - Математика

Тест 6

7и клас - Математика

Тест 8

7и клас - Математика

Тест 4

7и клас - Математика

Тест по математика за VII клас

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МАТЕМАТИКА 7. КЛАС
20 МАЙ 2016
ПЪРВИ МОДУЛ
Вариант 1

 

Тест по математика за VII клас

7и клас - Математика

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – VII клас, 19 юни 2019 година ВАРИАНТ 1 ПЪРВИ МОДУЛ

Тест по математика за VII клас

7и клас - Математика

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – VII клас, 19 юни 2019 година ВАРИАНТ 1- ВТОРА ЧАСТ