Тестове: 7и клас - Химия и опазване на околната среда

Тестове за 7. клас.

Тук ще намерите безплатни тестове за изучаваните в 7-и клас предмети. Това включва както тестове за външно оценяване, така и тестове за самостоятелна подготовка.

Тест по химия и опазване на околната среда за VII кл.

7и клас - Химия и опазване на околната среда

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА
ОБЛАСТ „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ“ – VІІ клас

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

2016 г.

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

7и клас - Химия и опазване на околната среда

 М И Н И С Т Е Р С Т В О    Н А       О Б Р А З О В А Н И Е Т О      И     Н А У К А Т А

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА
ОБЛАСТ „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ“ – VІІ клас

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

7и клас - Химия и опазване на околната среда

 ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ

„ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ” – VІІ клас

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

7и клас - Химия и опазване на околната среда
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА
ОБЛАСТ „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ” – VІІ клас
28 май 2014 г.

Тест по химия и опазване на околната среда за VII кл

7и клас - Химия и опазване на околната среда

Тест по химия и опазване на околната среда за VII кл.

7и клас - Химия и опазване на околната средаМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ "ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ"