Тестове: 7и клас

Тестове за 7. клас.

Тук ще намерите безплатни тестове за изучаваните в 7-и клас предмети. Това включва както тестове за външно оценяване, така и тестове за самостоятелна подготовка.

Тест по математика НВО VII клас 2021 г.

7и клас - Математика

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – VII клас, 18 юни 2021 г.

ПЪРВА ЧАСТ

Тест по математика НВО VII клас 2022 г.

7и клас - Математика

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – VII клас, 16 юни 2022 г.

ПЪРВА ЧАСТ

Тест по математика НВО VII клас 2023 г.

7и клас - Математика

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – VII клас, 16 юни 2023 г.

ПЪРВА ЧАСТ

Тест по БЕЛ за VII клас 13 ЮНИ 2023 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

VII КЛАС

13 ЮНИ 2023 ГОДИНА

Тест по БЕЛ за VII клас 14 юни 2022 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

VII КЛАС

14 ЮНИ 2022 ГОДИНА

Тест по БЕЛ за VII клас, 16 юни 2021 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

VII КЛАС

16 юни 2021 година

Тест по математика за VII клас, НВО 2020

7и клас - Математика

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – VII клас, 17 юни 2020 година

Тест по БЕЛ за VII клас, 2020

7и клас - Бълг. ез. и литература

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – VII клас, 15 юни 2020 година

Вариант 1

Тест по математика за VII клас, 2020-случайни въпроси

7и клас - Математика

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – VII клас

Примерен тест със случайни въпроси, модул 1

Тест по математика за VII клас, НВО 2020

7и клас - Математика

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – VII клас

Примерен тест, модул 1

Тест по математика за VII клас, НВО 2019-2

7и клас - Математика

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – VII клас, 19 юни 2019 година ВАРИАНТ 1- ВТОРА ЧАСТ

Тест по математика за VII клас, НВО 2019-1

7и клас - Математика

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – VII клас, 19 юни 2019 година ВАРИАНТ 1 ПЪРВИ МОДУЛ

Тест по БЕЛ за VII клас, 17 юни 2019 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – VII клас

17 юни 2019 година

ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

7и клас - Френски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Национално външно оценяване – май, 2016 г.

ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

7и клас - Френски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Национално външно оценяване – май, 2017 г.

 

Тест по математика за VII клас, НВО 2016

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

20 МАЙ 2016, ПЪРВИ МОДУЛ, Вариант 1

ТЕСТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

7и клас - Немски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Национално външно оценяване – май, 2016 г.

 

ТЕСТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

7и клас - Немски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Национално външно оценяване – май, 2017 г.

 

ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС, май 2016

7и клас - Английски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 


 

ТЕСТ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

7и клас - Руски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Национално външно оценяване – май, 2016 г.

 

ТЕСТ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

7и клас - Руски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Национално външно оценяване – май, 2017 г.


 

 

Тест по български език и литература за VII клас 2016 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
18 МАЙ  2016 г.
ВАРИАНТ 2

 

 

Тест по български език и литература за VII клас 2018 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
21 МАЙ  2018 г.
ВАРИАНТ 2

 

 

Тест по математика за VII клас, НВО 2018-2

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

23 МАЙ 2018, ВТОРИ МОДУЛ, Вариант 2

Тест по математика за VII клас, НВО 2018-1

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

23 МАЙ 2018, ПЪРВИ МОДУЛ, Вариант 2

Тест по история и цивилизация, 26 май 2016 г.

7и клас - История

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ
„ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ“

Тест по биология и здравно образование за VII кл.

7и клас - Биология и здравно образование

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА
ОБЛАСТ „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ“ – VІІ клас

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, 2016 г.

Тест по химия и опазване на околната среда за VII кл.

7и клас - Химия и опазване на околната среда

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА
ОБЛАСТ „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ“ – VІІ клас

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

2016 г.

Тест по физика и астрономия за VII клас

7и клас - Физика и астрономия

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА
ОБЛАСТ „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ“ – VІІ клас
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

2016 година

ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС, май 2017

7и клас - Английски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Тест по математика за VII клас, НВО 2017

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

22 МАЙ 2017, ПЪРВИ МОДУЛ, Вариант 3

Тест по български език и литература за VII клас 2017 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
19 МАЙ  2017 г.
ВАРИАНТ 2

 

Компютърна презентация

7и клас - Информационни технологии

Тест към учебник по ИТ за 7. клас

Обработка на таблични данни

7и клас - Информационни технологии

Тест към учебник по ИТ за 7. клас

Домино ЕООД

Компютърна текстообработка

7и клас - Информационни технологии

Тест към учебник по ИТ за 7. клас

Домино ЕООД

Компютърни системи за защита на данните

7и клас - Информационни технологии

Тест към учебник по ИТ за 7. клас

Домино ЕООД

Оценяване на преразказ

7и клас - Помощни материали

 Критерии за оценяване на преразказ с дидактическа задача (трансформиращ преразказ).

Примерни тестови задачи по български език, 2016 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

Примерен тест на МОН по БЕЛ, 2016 г

Тест по физика и астрономия

7и клас - Физика и астрономия

 Национално външно оценяване, 2015 година

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

7и клас - Биология и здравно образование

Национално външно оценяване, 2015 година

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

7и клас - Химия и опазване на околната среда

 М И Н И С Т Е Р С Т В О    Н А       О Б Р А З О В А Н И Е Т О      И     Н А У К А Т А

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА
ОБЛАСТ „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ“ – VІІ клас

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

7и клас - Химия и опазване на околната среда

 ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ

„ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ” – VІІ клас

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

7и клас - Физика и астрономия

 ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ

„ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ” – VІІ клас, 2013 година

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

7и клас - Химия и опазване на околната среда
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА
ОБЛАСТ „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ” – VІІ клас
28 май 2014 г.

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

7и клас - Физика и астрономия

 Национално външно оценяване, 2015 година

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

7и клас - Биология и здравно образование

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА

ОБЛАСТ „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ” – VІІ клас
28 май 2014 г.

Външно оценяване по английски език за VII клас – май, 2012 г.

7и клас - Английски език

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Външно оценяване по немски език за VII клас

7и клас - Немски език

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Външно оценяване – май, 2012 г.

Тест по БЕЛ за 7 клас. 2014

7и клас - Бълг. ез. и литература

 Национално външно оценяване, 21.05.2014

ТЕСТ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

7и клас - Руски език

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Национално външно оценяване – май, 2015 г.

Тест по математика за VII клас, 2015

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
22 МАЙ 2015, Вариант 3

 

ТЕСТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

7и клас - Немски език

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Национално външно оценяване – май, 2015 г.

Тест по математика за VII клас

7и клас - Математика

ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

7и клас - Английски език

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
 
Национално външно оценяване – май, 2015 г.

Тест по български език и литература, 20 МАЙ 2015 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

VII клас, 20 МАЙ 2015 г.

Тест по математика за VII клас, 2014

7и клас - Математика

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

23 МАЙ 2014, Вариант 2

Тест по математика за VII клас, 2012

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, 28 МАЙ 2012 г., ПЪРВИ МОДУЛ

Тест по математика за VII клас, 2013

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, 23 МАЙ 2013 Г., ПЪРВИ МОДУЛ

Тест по български език и литература за VII клас 2013 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
21 МАЙ 2013 г.
ВАРИАНТ 2

ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

7и клас - Английски език

Тест по български език и литература за VII клас 2011 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

27 МАЙ 2011 г.

Тест по български език и литература за VII клас 2012 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

2011/2012 г.

Тест по ИТ - Компютърна текстообработка

7и клас - Информационни технологии

Тест по ИТ - Електронни таблици

7и клас - Информационни технологии

Тест по биология и здравно образование за VII клас

7и клас - Биология и здравно образование

Тест по химия и опазване на околната среда за VII кл

7и клас - Химия и опазване на околната среда

Тест по физика и астрономия за VII клас

7и клас - Физика и астрономия

Тест 9

7и клас - Математика

Тест 10

7и клас - Математика

Тест по английски език за VII клас

7и клас - Английски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
2010

Тест 8

7и клас - Математика

Тест 7

7и клас - Математика

Тест 6

7и клас - Математика

Тест 5

7и клас - Математика

Тест 4

7и клас - Математика

Тест 3

7и клас - Математика

Тест 2

7и клас - Математика

Тест 1

7и клас - Математика

Тест по математика за VII клас, 2011

7и клас - Математика

30 май 2011

Тест по математика за VII клас, 2009

7и клас - Математика

Министерство на образованието,младежта и науката

2009-2010 ГОДИНА

Тест по математика за VII клас, 2010

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

31 май 2010 г.

Тест по биология и здравно образование за VII кл.

7и клас - Биология и здравно образование

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА    

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ

"ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ" 

Тест по химия и опазване на околната среда за VII кл.

7и клас - Химия и опазване на околната средаМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ "ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ"

Тест по физика и астрономия за VII кл.

7и клас - Физика и астрономия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА    

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ

"ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ"  

Тест по бълг.език и литература за VII кл. 2010 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

27 май 2010 г.