Тестове: 4ти клас - Човекът и обществото

Тестове за 4 клас.

Тук ще намерите безплатни тестове за изучаваните в 4-ти клас предмети. Това включва както тестове за външно оценяване, така и тестове за самостоятелна подготовка.

Тест по Човекът и обществото за IV клас, 2019

4ти клас - Човекът и обществото

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 14 май 2019 г.

Тест по Човекът и обществото за IV клас

4ти клас - Човекът и обществото

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
16 май 2017 г.

Тест по Човекът и обществото за IV клас

4ти клас - Човекът и обществото

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС
ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
16 май 2018 г.

Тест по Човекът и обществото за IV клас, 2016

4ти клас - Човекът и обществото

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС

ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

16 май 2016 г.

Тест по Човекът и обществото за IV клас, 2015 г.

4ти клас - Човекът и обществото

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

МОН, 12.05.2015 г.

Тест по Човекът и обществото за IV клас

4ти клас - Човекът и обществото

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
13 май 2014 г.

Тест по Човекът и обществото за IV клас

4ти клас - Човекът и обществото

Тест по човекът и обществото за ΙV клас

4ти клас - Човекът и обществотоМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Център за контрол и оценка и качеството на образованието 13 май 2010 г.  

Тест по човекът и обществото за ΙV клас

4ти клас - Човекът и обществото

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
16 май 2008 г.  

Тест по човекът и обществото за ΙV клас

4ти клас - Човекът и обществото

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
15 май 2009 г.