Тестове: 4ти клас - Човекът и природата

Тестове за 4 клас.

Тук ще намерите безплатни тестове за изучаваните в 4-ти клас предмети. Това включва както тестове за външно оценяване, така и тестове за самостоятелна подготовка.

Тест по човекът и прородата за IV клас

4ти клас - Човекът и природата

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 16 май 2019 г.

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА, 2018

4ти клас - Човекът и природата

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
17 май 2018 г.

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА, 2017

4ти клас - Човекът и природата

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

МОН, 15 май 2017 г.

Тест по Човекът и природата за IV клас, 2016

4ти клас - Човекът и природата

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС

ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
МОН, 13 май 2016 г.

Тест по Човекът и природата за IV клас, 2015

4ти клас - Човекът и природата

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
МОН, 13 май 2015 г.

Тест по Човекът и природата за IV клас

4ти клас - Човекът и природата

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
12 май 2014 г.
 

Тест по Човекът и природата за IV клас

4ти клас - Човекът и природата

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
15 май 2013 г.

Тест по Човекът и природата за IV клас

4ти клас - Човекът и природата

Тест по човекът и природата за ΙV клас

4ти клас - Човекът и природата МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Център за контрол и оценка на качеството на образованието 12 май 2010 г. 

Тест по човекът и природата за ΙV клас

4ти клас - Човекът и природата

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
15 май, 2008 г.

Тест по човекът и природата за ΙV клас

4ти клас - Човекът и природата

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
14 май 2009 г.