Тестове: 4ти клас - Бълг. ез. и литература

Тестове за 4 клас.

Тук ще намерите безплатни тестове за изучаваните в 4-ти клас предмети. Това включва както тестове за външно оценяване, така и тестове за самостоятелна подготовка.

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС

4ти клас - Бълг. ез. и литература

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
10 май 2018 г.

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

4ти клас - Бълг. ез. и литература

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
10 май 2017 г.

Тест по бьлгарски език и литература за IV клас

4ти клас - Бълг. ез. и литература

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

12 май 2016 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ ЗА IV кл.

4ти клас - Бълг. ез. и литература

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 7 май 2015 г.

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС

4ти клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Център за контрол и оценка на качеството на образованието

Май, 2010 г.

Тест по бьлгарски език и литература за IV клас

4ти клас - Бълг. ез. и литература

Тест по бълг. език и литература за IV клас

4ти клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

13 май 2008 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ ЗА IV кл.

4ти клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 6 май 2014 г.

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 4. КЛАС, 2014 г.

4ти клас - Бълг. ез. и литература

Това е тестът от последното Външно оценяване по БЕЛ, 06.05.2014 г.

В теста ще намерите:

текст на диктовката, критерии за оценка на диктовката

текст и въпроси към текста, приемливи отговори на въпросите.

Тестът е въведен само за преглеждане! НЕ Е за решаване !!!

 

Тест по Български език и литература за IV клас, 2019

4ти клас - Бълг. ез. и литература

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 09 май 2019 г.