Тестове: 4ти клас - Бълг. ез. и литература

Тестове за 4 клас.

Тук ще намерите безплатни тестове за изучаваните в 4-ти клас предмети. Това включва както тестове за външно оценяване, така и тестове за самостоятелна подготовка.

Тест по БЕЛ за IV клас, 29 май 2023 г.

4ти клас - Бълг. ез. и литература

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

29 май 2023 г.

Тест по БЕЛ за IV клас 26 май 2022 г.

4ти клас - Бълг. ез. и литература

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

В ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

26 май 2022 г.

НВО по БЕЛ IV клас 27 май 2021 г.

4ти клас - Бълг. ез. и литература

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

ІV КЛАС

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

27 май 2021 г. 

Тест по БЕЛ за IV клас, 9 май 2019 г.

4ти клас - Бълг. ез. и литература

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

09 май 2019 г.

Тест по Български език и литература за IV клас, 2018

4ти клас - Бълг. ез. и литература

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
10 май 2018 г.

Тест по Български език и литература за IV клас, 2017

4ти клас - Бълг. ез. и литература

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
10 май 2017 г.

Тест по Български език и литература за IV клас, 12 май 2016

4ти клас - Бълг. ез. и литература

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

12 май 2016 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ ЗА IV клас, 2015

4ти клас - Бълг. ез. и литература

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

Тест по Български език и литература за IV клас,

7 май 2015 г.

Тест по Български език и литература за IV клас, 2010

4ти клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Център за контрол и оценка на качеството на образованието

Май, 2010 г.

Тест по Български език и литература за IV клас

4ти клас - Бълг. ез. и литература

Тест по Български език и литература за IV клас, 2008

4ти клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

13 май 2008 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ ЗА IV клас, 2014

4ти клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

Тест по Български език и литература за IV клас

6 май 2014 г.