Тестове: 4ти клас - Математика

Тестове за 4 клас.

Тук ще намерите безплатни тестове за изучаваните в 4-ти клас предмети. Това включва както тестове за външно оценяване, така и тестове за самостоятелна подготовка.

Тест по математика за IV клас, 2023 г.

4ти клас - Математика

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

В ІV КЛАС ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА

30 май 2023 г.

Тест по математика за IV клас, 2022 г.

4ти клас - Математика

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

В ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА

27 май 2022 г.

Тест по математика за IV клас, 2021

4ти клас - Математика

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС, 28 май 2021 г.

Тест по математика за IV клас, 2020

4ти клас - Математика

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – IV клас /p>

Примерен тест

Тест по математика за IV клас, 2019

4ти клас - Математика

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА 10 май 2019 г.

Тест по математика за IV клас, 2018

4ти клас - Математика

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС
МАТЕМАТИКА ЗА ІV КЛАС
14 май 2018 г.

Тест по математика за IV клас, 2017

4ти клас - Математика

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА

МОН, 12 май 2017 г.

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА IV кл. 2016 г.

4ти клас - Математика

 МИНИСТEРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА 10 май 2016 г. 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА IV кл. 2015 г.

4ти клас - Математика

 МИНИСТEРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА 8 май 2015 г. 

Тест по математика за IV клас, 2014

4ти клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

8 май 2014 г.

Тест по математика за IV клас

4ти клас - Математика

Тест по математика за IV клас, 2007

4ти клас - Математика

МИНИСТEРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

2007 г.

Тест по математика за IV клас, 2008

4ти клас - Математика

МИНИСТEРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

14 май 2008 г.

Тест по математика за IV клас, 2009

4ти клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Център за контрол и оценка на качеството на образованието

12 май 2009 г.

Тест по математика за IV клас, 2010

4ти клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Център за контрол и оценка и качеството на образованието

11 май 2010 г.