Тестове: 4ти клас - Математика

Тестове за 4 клас.

Тук ще намерите безплатни тестове за изучаваните в 4-ти клас предмети. Това включва както тестове за външно оценяване, така и тестове за самостоятелна подготовка.

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА 14 май 2018 г.

4ти клас - Математика

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС
МАТЕМАТИКА ЗА ІV КЛАС
14 май 2018 г.

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА 12 май 2017 г.

4ти клас - Математика

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА

МОН, 12 май 2017 г.

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА IV кл.

4ти клас - Математика

 МИНИСТEРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА 10 май 2016 г. 

ТЕСТ ПО МАТЕМАТКИКА ЗА ІV КЛАС, 2014 г.

4ти клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

8 май 2014 г.

Тест по математика за IV клас

4ти клас - Математика

Тест по математика за IV клас

4ти клас - Математика

МИНИСТEРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

14 май 2008 г.

Тест по математика за IV клас

4ти клас - МатематикаМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Център за контрол и оценка и качеството на образованието 11 май 2010 г.  

Тест по математика за IV клас

4ти клас - Математика

МИНИСТEРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

2007 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА IV кл.

4ти клас - Математика

 МИНИСТEРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА 8 май 2015 г. 

Тест по математика за IV клас

4ти клас - МатематикаМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Център за контрол и оценка на качеството на образованието 12 май 2009 г

Тест по математика за IV клас, 2019

4ти клас - Математика

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА 10 май 2019 г.